BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Buseliz DEMİRDOĞAN, Doğan ÖZGEN
LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE TEDARİKÇİ SADAKATİNİN K-MEANS ALGORİTMASI İLE ÖLÇÜMLENMESİ VE SADIK TEDARİKÇİLERİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNE ETKİSİ
 
Globalleşen dünyada müşterilerin ürünlere istediği yerden istediği zamanda ulaşım olanaklarının artmasıyla birlikte lojistik sektörü de hızla önem kazanmıştır. Büyüyen pazarda müşterilerin önemli olduğu kadar müşteri memnuniyetini sağlamak için, tedarikçiyi elde tutma ve sadık tedarikçiler sağlamakta önemli konu haline gelmiştir. Lojistik sektöründe müşteri memnuniyetini sağlamak için en önemli faktörlerden biri olan zamanında teslim, hasarsız teslim gibi unsurlar için tedarikçi yönetiminin doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Büyük çaplı lojistik firmaları sektörün gelişmesi ile birlikte segmentasyon, optimizasyon gibi konularla rekabet ortamında üst seviyelere çıkmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’ de faaliyet gösteren bir lojistik firmasının son iki senelik müşteri, nakliyeci, sefer sayıları baz alınarak, tedarikçi ve müşterinin sefer satın alma alışkanlıklarına göre segmentasyon yapılmış, tedarikçinin firmaya olan sadakati ölçümlenmiş, müşteri memnuniyeti üzerinde etkisi araştırılmıştır. Segmentasyon için müşteri ve tedarikçi tarafında ayrı ayrı RFM analizi yönetimi uygulanarak metriklerden faydalanılmıştır. Tedarikçi sefer sayısı, son sefer tarihi ve navlun tutarı gibi parametrelerle segmentler belirlenmiştir. Müşteri tarafı için de sefer sayısı, son sefer tarihi, satış fiyatı gibi parametreler kullanılmıştır. Elde edilen çıktılara göre K-means algoritması kullanılmış ve hem müşteri hem de tedarikçi için kümeleme grafikleri elde edilerek yorumlanmıştır. Elde edilen segmentlerle birlikte tedarikçilerin sadakati yorumlanmış ve sadık tedarikçi sayısının artışının müşteri memnuniyeti üzerinde olumlu etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, RFM Analizi, Segmentasyon, K-Means Algoritması 


Keywords: