BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT
KORONA DEŞARJ YÖNTEMİ İLE POLYESTER KUMAŞLARDA YÜZEY MODİFİKASYONU SAĞLANMASI
 
Günümüzde, dünyadaki mevcut su rezervleri hayatımızda ciddi tehlikeler getirecek oranda azalmaktadır. Birleşmiş Milletler ve UNESCO başta olmak üzere ilgili kuruluşların raporlarına göre artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi nedenlerle her geçen yıl dünya eko sisteminin devamı için gerekli olan suya olan talep artarken, tatlı su kaynakları azalmakta ve dünya nüfusunun yüzde 40’ını barındıran 80 ülke şimdiden su sıkıntısı çekmektedir. Sektörel bazda tekstil sektörünün bu tüketimde hangi noktada yer aldığı incelenirse tüm sanayi dalları içinde su sarfiyatları karşılaştırıldığında tekstil sanayinin lider sektörler arasında bulunduğu görülmüştür. Yüksek su tüketiminin yanı sıra, kullanılan boyarmadde, terbiye kimyasalları ve yardımcı kimyasallarda (g/L cinsiden sulu işlemlere tabi olduğundan, kimyasal sarfiyatı da oldukça yüksek olmakta) dolayısıyla çevreye bırakılan atık yükü içinde tekstil sanayinin bulunduğu konum tehlike arz etmektedir. Tekstil sektörünün bu önemli gereksinim ve çevresel gerekçelerinden ötürü, bu çalışmada %100 polyester kumaşlara tamamen susuz bir aplikasyon yöntemi olan korona deşarj yöntemi ile farklı parametreler göz önüne alınarak yüzey modifikasyonları gerçekleştirilmiş olup, işlem gören kumaşların yüzey morfolojileri incelenmiş; karakterizasyon ve performans testleri değerlendirilmiştir. Yapılan test sonuçlarına göre işlem görmüş tüm polyester kumaşların hidrofilite değerlerinin işlem görmemiş kumaşlara oranla en az 2,5 kat oranında arttığı ve işlem tekrar sayısı arttıkça su emicilik değerlerinin giderek arttığı tespit edilmiştir. Yüzey morfolojisinden elde edilen görüntüler ise herhangi bir kimyasal ve su kullanımı olmadan kumaş yüzeyinde modifikasyonlar oluşturduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Susuz tekstil terbiyesi, su tasarrufu, çevre dostu fonksiyonellik, yüzey modifikasyonu 


Keywords: