BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğberk ÖNAL, Şemsettin TEMİZ
KOMPOZİT MALZEMELERDE MATRİS MALZEME OLARAK POLİÜRE KULLANIMI ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI
 
Günümüz teknolojisinde polimerlerin geniş bir kullanım alanı bulunmaktadır. Termoset, termoplastik ve elastomerler başta yapı malzemesi olmak üzere farklı birçok mühendislik uygulamalarında tercih edilmektedir. Bir elastomer çeşidi olan poliüre, bileşenlerinin hacim oranına ve karıştırma prosedürüne bağlı olarak farklı mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikler sergileyebilmektedir. Farklı polimerik malzemelerle karşılaştırıldığında yüksek korozyon direnci, UV dayanımı, yüksek elastikiyet, neme karşı düşük büzülme direnci, hızlı kürlenme, darbeli yüklere ve patlamaya karşı yüksek dayanım özellikleri sergilemektedir. Yeni malzemelerin bulunması ve geliştirilmesi, günümüz teknolojisine ulaşmada en önemli adımlardan biri olmuştur. Bunlardan biri de 20. yüzyılın başlarında üretilmeye başlanan modern kompozit yapılardır. Kompozit malzemeler ile monolitik metaller ve türevi alaşımlardan elde edilemeyen özellikler, farklı malzeme kombinasyonlarının bir araya getirilmesi ile yeni, üstün mekanik ve fiziksel özelliklere sahip malzemeler elde edilebilmektedir. Polimer yapılar, düşük maliyeti ve kolay işlenebilir olmasından dolayı kompozitlerin %90’ında matris malzemesi olarak kullanılmaktadır. Karmaşık geometrilerde bile kolay üretim imkânı, yüksek dayanım/ağırlık oranı, yüksek korozyon direnci, düşük elektriksel ve ısıl iletkenlik gibi özellikleri sayesinde başta sağlık sektörü olmak üzere otomotiv endüstrisi, deniz taşıtları, yapı ve inşaat sektörü gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Bununla birlikte düşük elastik modül, düşük çalışma sıcaklığı ve yük altında viko-elastik özellik göstermesinden dolayı kullanımında sınırlamalar getirilmiştir. Bu çalışmada, poliüre malzemesinin mekanik özellikleri ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar incelenmiştir. Bununla birlikte kompozit malzemelerde matris eleman olarak kullanımı sonucu yapıya kazandırdığı mekanik özellikler ile ilgili yapılan çalışmalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Poliüre, Kompozit, Matris 


Keywords: