BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeri Dilan OĞUZ, Kemal YURT
KIYI BÖLGELERDE KLASİK-RTK İLE AĞ-RTK ÖLÇME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 
İnsan yaşamının başlangıcından bu yana konumunu bilmek istemiştir ve bundan dolayı yaşamı boyunca nerede olduğunu ve nereye gideceğini bulmaya çalışmıştır. Bu duruma yön veren araştırmalar ve buluşlar birbirini takip etmiştir. Bu buluşlardan en dikkat çekicisi GPS (Global Positioning Systems)’dir. Uydularla konum belirleme daha sonraları büyüyerek GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sistemini oluşturmuştur. Tarih boyunca konum bilgisine ulaşmak için kullanılan yöntemler her geçen gün biraz daha gelişerek ve hassas konum bilgisini daha ergonomik cihazlarla daha hızlı elde etme olanakları ortaya çıkmıştır. Önceleri konum belirleme çalışmaları için daha çok Statik ölçü ve Klasik-Gerçek Zamanlı Kinematik ölçü yöntemleri kullanılırken son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan Ağ-RTK (CORS) ölçü yöntemi dikkat çekmektedir. Bu çalışmada “Kıyı Bölgelerde Klasik-RTK ile Ağ-RTK ölçme yöntemlerinin karşılaştırılması” üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bunun için kıyı bölgesinde yüz ölçümleri 3.078 km2 ve 1.346 km2’lik yaklaşık iki farklı bölgede iki ayrı çalışma alanı oluşturularak12 adet nokta yeri belirlenmiştir. TUSAGA-Aktif noktaları arasında bir baz oluşturulduğunda N4, N5, N6, IN1, IN2, IN3 noktaları ağ yapısının iç kısmında N1, N2, N3, DN1, DN2, DN3 noktaları ise dış kısmında yer almıştır. Statik, Klasik-RTK ve Ağ-RTK ölçü yöntemleri ile her iki bölgedeki çalışma alanlarında yer alan 12 adet noktada ölçüm yapılmıştır. Öncelikle 12 adet noktada statik ölçü yapılmış ve bu ölçü değerleri kesin ölçü değerleri olarak kabul edilerek bu ölçü değerlerine göre Klasik-RTK ölçü yöntemi yapılmıştır. Statik ölçü değerleri ile Klasik Gerçek Zamanlı Kinematik (Klasik-RTK) ve Ağ-RTK (CORS) ölçü yöntemleri ile elde edilen ölçü değerlerinin sırasıyla farkları alınmıştır. Bu ölçü farkları çeşitli yönlerden incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. ORCID NO: 0000-0002-9812-6669

Anahtar Kelimeler: GNSS, TUSAGA-Aktif, Klasik-RTK, Ağ-RTK, Statik 


Keywords: