BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Esra TURGUT, Sümeyra GÜNDÜZ, Hayrunnisa NADAROĞLU, Azize ALAYLI
KİTOSAN AYÇİÇEĞİ VE KİTOSAN AYÇİÇEĞİ NANODEMİR İLE ATIK SULARDAN METİL ORANJ BOYASININ UZAKLAŞTIRILMASI
 
Günümüzde, tüm dünyada tekstil boyaları büyük ölçüde kullanılmakta ve bu boyalar ülke ekonomisinde önemli bir rol oynamaktadır. Boya imalatı, baskı, boyama ve tekstil endüstrilerinden gelen boya kirleticileri çevre kirliliğinin ana kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu endüstri kuruluşlarının çıkış suları genellikle renklidir ve atık suyun alıcı su kaynaklarına doğrudan deşarjı, sucul yaşamda dönüşümsüz hasara neden olmaktadır. Boyaların meydana getirdiği çevre kirliliğini gidermek için pek çok yöntem test edilmiştir. Ancak yapılan çalışmada iki faz arasında veya ara yüzeyde çeşitli bileşenlerin yüzey üzerinde tutunması olayı olarak tanımlanan adsorpsiyon yöntemi tercih edilmektedir. Bu metot tasarım ve kullanım açısından basitliğinin yanı sıra düşük maliyetli ve yüksek verim elde edilen bir yöntemdir. Yapılan çalışmada; yeşil sentez yöntemi kullanılarak biyosorbent(BS) ve nanobiyosorbent(NBS) madde sentezlenip, adsorpsiyon yöntemi ile atık sulardan boya giderimi hedeflenmiştir. Bitkiler, kimyasal toksisite içermemesi ve doğal maddeler sağlaması bakımından nanopartikül sentezlenmesinde daha iyi bir zemin sağlamaktadır. Bu amaçla ayçiçeği bitkisi tablası ve kitosan kullanılarak BS üretilmiştir. Ayrıca, BS maddeye yine yeşil sentez yöntemi ile üretilen demir oksit (Fe3O4) nanopartikülleri(NP) yüklenerek malzeme modifiye edilmiştir. Sentezlenen BS ve NBS maddeler pek çok endüstride kullanılan mono azo boya olan metil oranj(MO) boyasının gideriminde kullanılmıştır. MO boyasının atık sulardan BS ve NBS kullanılarak gideriminde optimum koşulları belirlemek amacıyla pH, sıcaklık, temas süresi, boya konsatrasyonu, madde miktarı gibi farklı parametrelerde çalışma düzeni oluşturulmuştur. Ayrıca sentezlenen BS ve NBS maddeler için işlem öncesi ve işlem sonrasında meydana gelen yüzeysel ve moleküler değişimler (UV-vis, SEM, TEM, FT-IR ve XRD) gibi farklı karakterizasyon yöntemleri ile açıklanmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde geliştirilen BS ve NBS maddelerin atık sulardan MO boyasını giderdiği ve yüksek verimlilikle kullanılabileceği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Metil Oranj, Biyosorpsiyon, Atık Su 


Keywords: