BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aslı ATAR, Sedat AKSU, Ferhat GÜMÜŞ
KİMYASAL VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMAK AMACIYLA PAMUK KUMAŞLARA ÖN İŞLEM UYGULANMADAN RENKLENDİRME İŞLEMİNİN YAPILARAK KUMAŞ ÜRETİMİ
 
Küreselleşme sürecinin çok hız kazandığı ve ticaret hayatında da ülkesel sınırların kalktığı bir ortamda; özellikle çok uluslu şirketler tarafından daha da önem kazanan rekabet ortamında ayakta kalabilmek için rakiplere göre fark yaratmak, müşteri memnuniyetini esas almak ve firma içindeki maliyetleri azaltarak karlılığı arttırmak daha da önem kazanmıştır. Üretimin temel amacı bir mamul veya hizmet yaratmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için, üretim faktörleri adı verilen unsurların belirli şartlar ve yöntemlerle bir araya getirilmesi gerekir. Üretim ve satış esnasında ticari devamlılığı sağlamak amacı ile ürün üretimindeki maliyeti düşürerek fiyat avantajını sağlamaktır. Yüksek ve hızlı teknolojinin üretim miktarlarında meydana getirdiği artış, milli ve milletlerarası alanlardaki pazar mücadelesinde firmaları ön plana çıkarmıştır. Olabildiğince kısa sürede, daha çok miktarda, en kaliteli ürünü daha ucuz fiyatla pazara sürme mücadelesi rekabetin özünü teşkil etmektedir. Bilginin çok kolay ulaşılabilir olduğu günümüz şartlarında zaman ve maliyet ön plana çıkmaktadır. Tüm sektörlerde olduğu gibi tekstil sektöründe terminler çok kısalmakta hatta büyük firmalara çalışan üreticiler 1 yılda 8 sezonluk üretim yapmaktadırlar. Bu kadar hızlı ve kusursuz çalışması gereken işletmelerin proses sürelerini ve proses adımlarını kaliteden ödün vermeden yapmaları kaçınılmaz olmuştur. Çalışmamız ile pamuklu kumaşlara boyama işlemlerinde bazı ön işlemleri ortadan kaldırarak zamandan, işçiden ve enerji tasarrufu sağlayarak firmamızı rakiplerine karşı müşterine fiyat verirken avantaj yaratmaktır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil, Boyama, Ön İşlemsiz Boyama, Sürdürülebilirlik 


Keywords: