BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ece KALKANLI TURAN, Belkıs ZERVENT ÜNAL
KATYONİZASYON İŞLEMİNİN HAVLU KUMAŞLARA UYGULANABİLİRLİĞİNİN VE ÜRÜN PERFORMANSINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Türkiye’nin dış ticaret faaliyetlerinde tekstil sektörü önemli bir paya sahiptir. Türkiye ekonomisi açısından ciddi anlamda önemli olan bu sektör içerisinde ev tekstili grubu, içerdiği tüm ürün çeşitleriyle (havlu ve temizlik bezleri, yatak çarşafları, bornozlar, perdeler, tüller, masa ve yatak örtüleri, yastık, yorgan ve uyku tulumları vb.) Türkiye’nin dünyadaki en önemli ülkelerden biri konumunda olmasını sağlamaktadır. Ev tekstili alt sektöründe de en önemli yere sahip ürün grubu havlulardır. Havlu kumaşlar da diğer ürün grupları gibi gelişen teknoloji ve değişen dünyaya ayak uydurmak zorunda kalmıştır. Çalışma kapsamında farklı gramajda dokunmuş havlu kumaşlar kullanılmıştır. Kumaş gramajına göre gruplandırılan havlu kumaşlar ağartma işleminin uygulanma durumuna göre bir alt gruba daha ayrılmıştır. Katyonizasyon işleminin ağartma prosesini de elimine edebileceği düşünüldüğünden ağartma işleminden geçen ya da ağartma uygulanmayan kumaşlara farklı konsantrasyonlarda katyonizasyon işlemi uygulanmış ardından aynı şartlarda boyama işlemine tabi tutulmuşlardır. Ağartma ve katyonizasyon işlemleri uygulanmadan direk boyama prosesine geçilmesinin anlamlı olmadığı düşünüldüğünden çalışma boyunca ağartma prosesine dahil edilen grup üç farklı katyonizasyon konsantrasyonuna sahipken, ağartma uygulanmamış kumaşlara sadece orta ve yüksek konsantrasyonda katyonizasyon işlemi uygulanmış olup iki farklı gruptan oluşmaktadır. Boyama ve yıkama işlemlerinin ardından eşit sürede kurutulan havlu kumaşların seçilmiş performans özellikleri deneysel olarak analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuç olarak doğal liflerin yaygın kullanıldığı havlu kumaş üretiminde yer bulan ağartma prosesi yerine daha çevreci ve literatüre göre daha düşük maliyetli olan katyonizasyon prosesinin uygulanabileceği tespit edilmiştir. Bu işlem sonucunda havlu kumaşların kopma mukavemeti ve yumuşaklık değerlerinin ağartma yapılmış kumaşlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Hidrofilite değerlerinde ağartma uygulanmış kumaşlara göre tuz ve soda kullanılmaması nedeniyle bir miktar düşüş olmasına rağmen elde edilen değerlerin yine de kullanım yerine göre kabul edilebilir seviyede olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Havlu, katyonizasyon işlemi, hidrofilite, yumuşaklık, mukavemet 


Keywords: