BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Faruk TEMEL, Şevket Özgür ATAYILMAZ
KANATLI BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLERDE DEVRELEME SAYISI VE METOTLARI ÇALIŞMASI
 
Günümüzde enerji tasarrufunun ve buna bağlı olarak optimizasyon çalışmalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bununla birlikte ısıtma ve soğutma uygulamalarında enerji tasarrufu konusu ve optimizasyon çalışmaları ciddi oranda ele alınmaktadır. Soğutma cihazları olarak bilinen fancoil cihazları da bu kapsamda çalışmalara ciddi oranda dahil edilmiştir. Geliştirilen regülasyon şartları ile hem kullanılan kombi (ısıtma) hem de klima ve daha büyük soğutma cihazlarındaki bu gelişme daha çok sulu sistemlere doğru kaymaktadır. Küresel ısınma, yanma sonucu oluşan gazlar ve diğer atmosferi kirletici etmenlerden dolayı sulu sistemlerde ısıtma ve soğutma uygulamalarını ön plana çıkarmıştır. Bu çalışma da sulu sistemlerde 2 borulu olarak tasarlanan fancoil cihazlarında ısıtma prosesi üzerinde devre sayısı etkisi ve devreleme metotları incelenmiştir. Farklı kanat tipi ve boru çapları da dahil edilerek hem kanat tipi hem de boru çapı etkisi deneysel çalışmalara doğrudan ortaya konulmuştur. Ayrıca bu çalışma ile devre sayısının değişimini toplam ısıtma kapasite üzerindeki etkisi, çıkış hava sıcaklığı üzerindeki etkisi ve su tarafı basınç kaybı değişimi aktarılmıştır. Tüm deneysel çalışmalar aynı şartlarda ve Eurovent tarafından belirlenmiş hava ve su tarafı şartlarında gerçekleştirilmiştir. Üç farklı hava debisi de dikkate alınarak hava debisi ısıtma kapasitesi ilişkisi de ortaya konuşmuştur. Pompa gücü elde edilen kapasiteye ve hava debisine göre karşılaştırılma yapılmış enerji tasarrufu ve optimizasyon çalışmalarında etkisi ilişkilendirilmiştir. Tüm bu etmenler bir araya getirilerek ısıtma prosesinde ısı değiştirici tasarımında devre sayısı, devreleme metodu, kanat tipi, boru çapı, hava hızı ve pompa gücü bir arada değerlendirilmiştir. (Bu çalışma 1. sırada yer alan yazarın “KANATLI BORULU ISI DEĞİŞTİRİCİLERDE DEVRELEME SAYISI VE METOTLARI ÇALIŞMASI” adlı tezinden üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Isı Değiştiriciler, Sulu sistem, Devreleme, Kanat Yapısı 


Keywords: