BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Rabia ÖZDEMİR, Ozan EFE, Caner BEKTAŞ, Alper KELEŞOĞLU, Esra BAYIR, Ümit ÜNVER
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE FİLTRELERİN BASINÇ KAYBINA ETKİSİ
 
İklimlendirme sistemleri insanların mahal içerisindeki konforunun sağlanması adına önemli rol oynamaktadırlar. Aynı zamanda endüstriyel boyutta farklı iş proseslerinin hijyenik olarak gerçekleştirilmesini sağlamaktadırlar. Bu sistemler mahalin ısı kaybı veya kazancına göre ortaya çıkan bireysel kullanım veya endüstriyel boyutlardaki kapasitelerine göre çok farklı tiplerde imal edilebilmektedirler. İklimlendirme sistemlerinin kullanım alanına bağlı olarak dış ortamdan alınan havanın mahal içerisine gönderilmeden önce filtre edilmesi gerekmektedir. Bu filtrelerin projelendirilmesi ise dünya çapında belirlenmiş standartlar kapsamında yapılmaktadır. Standartlar kapsamında incelenen filtrelerin ise çalışma prensibi gereği bir veya birden fazla filtre etme kabiliyeti bulunabilmektedir. Ayrıca, istenen hassasiyet arttığında birden fazla filtre tipi de sisteme yerleştirilebilmektedir. Filtrelerin seçiminde; filtre verimi, filtrenin hava akımına karşı oluşturduğu direnç ve filtrenin toz tutma kapasitesi filtre seçimi konusunda bakılması gereken unsurlardır. Filtrenin hava akımına karşı oluşturduğu direnç basınç düşüşü olarak nitelendirilmektedir ve iklimlendirme sisteminin devreye alınmasından sonra filtreler zamanla kirlenmekte ve havalandırma hattı üzerinde basınç kaybına ve dolayısı ile fan üzerinde ekstra yük oluşturarak enerji kaybına sebep olmaktadırlar. Bu durum verim düşüşüne de sebep olmakta ve mahal veya iş ortamındaki hava kalitesinin düşmesine de zemin hazırlamaktadır. Çalışma kapsamında filtre sistemleri ve seçim parametreleri incelenmiş olup endüstriyel ve bireysel kullanım maksadı ile iki farklı örnek üzerinde kirlilik veya yanlış seçime bağlı maliyete olan etki araştırılmıştır. ORCID NO: 0000-0001-7139-6653

Anahtar Kelimeler: İklimlendirme sistemi, filtre, basınç kaybı, enerji verimliliği 


Keywords: