BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil SAVCI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ŞEHİRLER ÜZERİNE OLAN ETKİLER
 
İklim değişikliği 21. Yüzyılın en önemli küresel problemlerinden birisini oluşturmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri küresel boyutlarda ortaya çıkarken, yoğun yağışlar, aşırı hava olaylarının artması ve ısı değişimi olayları gibi bölgesel etkilerin en şiddetlisinin şehirler için olması beklenmektedir. İklime uyum konusu çevre koruma ve ekonomik dayanıklılık çabalarının içinde yer almaktadır. Ayrıca ortalama sıcaklıkların artması ile birlikte deniz seviyesinde yükselme, aşırı hava olayları, kuraklıklar, seller ve kasırgaların sayı ve sıklığında artış beklenmektedir. Bu durumun çevre ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülmektedir. Salgın hastalıkların baş göstermesi insanlar için büyük tehdit oluşturmuş ve gerekli önlemler alınmazsa oluşturmaya da devam edecektir. Şehirler için iklim değişikliği sorunu bu boyutların her biri için benzersiz zorluklar sunmaktadır. Hızlı endüstrileşme fosil yakıtların kullanımını artırmış ve beraberinde şehirlerde hava kirliliği sorunu yaratmıştır. Hızlı nüfus artışı, insan aktiviteleri, ormanların tahribatı, arazi kullanımındaki yanlışlıklar küresel ısınmayı hızlandırmıştır. Şehirlerin ulaşım ağları, su, kanalizasyon ve enerji sistemleri üzerinde de ciddi güvenlik riski oluşturacaktır. Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin bile bu durum karşısında kayda değer bir etkisinin bulunmadığı da bilinmektedir. Uzun dönemde iklim değişikliğinin dünya şehirlerini etkilemeye devam edeceği, gelecek yıllarda sıcaklık ve yağış biçimlerinde değişiklikler yaratacağı ve önlem alınmazsa insan yaşamını sürdürülebilirliğini tehdit edeceği bilinen bir gerçektir. Bu çalışmada iklim değişikliğinin şehirler üzerine olan ve gelecekte olabilecek etkileri tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İklim, şehirler, çevre. 


Keywords: