BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metehan TUNA, Sezgin YAŞA, Mustafa ÇİĞDEM
HVOF YÖNTEMİYLE NİKEL ALAŞIM ÇELİĞİNE KAPLANAN KOBALT BAZLI ALAŞIM TOZUNUN MEKANİK ÖZELLİKLERE OLAN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Termal sprey yöntemleri günümüzde endüstriyel anlamda kullanılan prosesler arasında en ön sıralarda yer almaktadır. Bunun başlıca sebepleri arasında yorulma, sürünme, ısıl ve korozif ortamlara karşı dayanımı bulunmaktadır. Havacılık ve uzay, otomotiv, enerji ve birçok farklı endüstriyel mühendislik alanında kullanılan termal sprey yöntemlerinin başında Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt, Plazma Sprey, Alev Sprey, Ark Sprey gibi özel prosesler gelmektedir. Havacılık endüstrisinde yüksek sıcaklıklarda uzun süreler boyunca çalışma isterlerinin karşılanması için genel olarak Nikel bazlı alaşımlar kullanılmaktadır. Bu alaşımların başında Inconel 718 alaşım çeliği gelmektedir. Diamalloy 3001 kaplama tozu, içerdiği kobalt, molibden, krom ve silikon sayesinde 980°C sıcaklıklara kadar servis ömrü sağlayabilmekte ve içten yanmalı motorlarda sıklıkla kullanılmaktadır. Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt kaplama tekniği ise en yeni kaplama yöntemlerinden olup diğer kaplama yöntemlerine göre daha mukavemetli, porozitesi düşük ve yoğun bir yapı ortaya çıkartmaktadır. Deneyimizde Yüksek Hızlı Oksi-Yakıt kaplama yöntemiyle ortalama 265 µm, 285 µm ve 320 µm kalınlıklarında aynı parametrelerle kaplanan üç farklı kalınlıktaki Diamalloy 3001 tozunun mikroyapıları incelenip mikrosertlik, makrosertlik, çekme testi ve son olarak yorulma testleri yapılarak kalınlık parametresinin malzeme mekanik özelliklerine olan avantajları ve dezavantajları incelenmiştir. Deney sonuçlarına bakıldığında kalınlık parametresinin artışına bağlı olarak fazla paso kaplamaların numuneyi ısıtarak kaplama ile olan bağını arttırmış ve bunun sonucunda mikro sertlik ile makro sertlik değerlerinin yükseldiği gözlemlenmiştir. Çekme testi sonucunda ise kaplama kalınlığındaki artışın genel olarak düşük mukavemetlerde kopmalarla sonuçlandığı tespit edilmiştir. Yorulma testinde ise 265 µm ve285 µm kalınlığındaki numuneler birbirlerine benzer sonuçlar gösterirken 320 µm kalınlığa sahip numunede aşınma daha düşük olmuştur. ORCID NO: 0000-0002-7767-3524

Anahtar Kelimeler: Kaplama, HVOF, Inconel 718, Mikroyapı, Sertlik, Çekme Bağ Kuvveti 


Keywords: