BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali ELMAS, Ali Erden BABACAN
GÖMÜLÜ OLAN MANYETİK BİR CİSMİN NTG YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ
 
Yüzeye yakın gömülü bir cismin yerini ve derinliğini bulabilmek amacıyla, Karadeniz Teknik Üniversitesi yerleşkesinde seçilen bir yere daha önceden boyutları ve konumu belli olan, kullanım süresi bitmiş bir adet MR cihazı test amaçlı olarak gömülmüştür. Bu cihazın gömülü olduğu alanda sık aralıklarla toplam manyetik alan ölçüleri alınmış. Sonra, elde edilmiş toplam manyetik alan verilerine kutba indirgeme işlemi uygulanmıştır. Böylece, sık aralıklarla elde edilmiş toplam manyetik anomali değerlerindeki eğim ve sapma açısı değerleri giderilmiştir. Bu işlem sanki manyetik kuzey kutup noktasında yapılıyormuş gibi, manyetik verilerin eğim açısı 90 derece ve sapma açısı sıfır derece haline getirilmiştir. Böylece tıpkı gravite yönteminde olduğu gibi, yer altında suseptibilite fazlalığı sunan kütlelerin ürettiği manyetik anomaliler, bu kütlelerin üstlerine taşınmıştır. Daha sonra, kutba indirgenmiş veri haritasında belirlenen, gömülü cisim üzerinden geçen bir profil seçilerek, bu profildeki verilere normalize tam gradyent yöntemi uygulanmıştır. Bu gibi manyetik çalışmalarda normalize tam gradyent hesaplamaları, bir profil boyunca toplanmış manyetik verilerin normalize tam gradyent sonuçlarının aşağı analitik uzanımıyla yapılır. Aşağı uzanım yapılırken, hedef kütleden kaynaklanan belli dalga boylu anomaliler güçlendirilir. Hedef kütleye yaklaşıldığında ve hedef kütle geçildiğinde kontör çizgilerindeki süreklilik bozulur ve kapanımlar oluşur. Hedef kütlenin üzerine veya sınırlarına denk gelen bu ± noktalı kapanımların izlenmesiyle, gömülü olan hedef kütlenin düşey pozisyonu belirlenmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda gömülü cismin yeri ve derinliği belirlenebilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Manyetik, Normalize tam gradyent, Gömülü Cisim. 


Keywords: