BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sinem Cansu AÇIKGÖZ, İlknur ERDURAN
GIDA TEMASINA UYGUN DÜŞÜK MİGRASYONLU ULTRAVİYOLE (MORÖTESİ) IŞINLAR İLE FİLM OLUŞTURABİLEN FLEKSO BASKI TEKNOLOJİSİNE UYGUN MÜREKKEP SERİSİ GELİŞTİRİLMESİ
 
Bireyselleşen toplumların değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte hızla büyüyen gıda ambalaj sektörünün kalite ve insan sağlığı açısından güvenli ürünlere ihtiyacı da zamanla artmaktadır. Gıda ambalajı söz konusu olduğunda, ambalajlanan ürünün ilk günkü tazeliğinde olması kadar, gıdaya madde geçişinin önlenmesi de önemli bir ek fonksiyondur. En uygun fiyatlı ambalaj malzemeleri kağıt ve plastiktir. Ancak geçirgen oldukları için maddelerin ambalaj malzemesinden geçmesine izin vererek migrasyona neden olabilir. İnsan sağlığını riske atmamak, paketlenmiş gıdaların organoleptik özelliklerini olduğu gibi tutmak ve bileşimini değiştirmemek için (EC)1935/2004 sayılı yönetmeliğe uyulması zorunludur. Bu yönetmelik gıda ile temas eden madde ve malzemeler ile ilgili kuralları belirlemektedir. Bu çalışmada, Avrupa Birliği 1935/2004 ,2023/2006 iyi imalat uygulamaları tüzüğü ve 10/2011 plastik yönetmeliği kapsamında gıda ambalajına ve gıda temasına uygun, ultraviyole ışınlar ile film oluşturabilen flekso baskı teknolojisi ile uyumlu düşük migrasyonlu matbaa mürekkepleri geliştirilmesi hedeflenmiştir. Mevcut mürekkep serimizde fotobaşlatıcı olarak kullanılan 2-benzil-2-dimetilamino-1-(4-morfolinofenil)-butanon-1 ECHA’nın kullanımı izne tabi yasaklı maddeler listesine eklenmiştir. Bu nedenle, CMYK(dört proses renk)’da aynı dalga boyunda ultraviyole ışınları absorblayan fotobaşlatıcı denemeleri ile birlikte farklı yapılarda oligomer, monomer denemeleri yapılarak nihai ürün formülleri oluşturulmuş ve ürünlerin farklı kayma hızlarındaki (Shear Rate) viskozite değişimleri ,polipropilen film üzerine baskı yapılarak farklı enerjilerdeki reaktiviteleri incelenmiştir. Bu ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddeler, nihai ürünler ve polipropilen film üzerine baskılar, migrasyon testi için Avrupa'da akredite bir laboratuvara gönderilmiştir. Ürünler, 10/2011 yönetmeliğinde tanımlanan test yöntemleri ile en kapsamlı simülasyon testlerine tabi tutulmuş, yönetmelikte belirlenen 10mg/dm2(60mg/kg) migrasyon sınır değerine uygunluğu ispatlanmış, gıda güvenliği ve insan sağlığı açısından güvenilirliği kanıtlanmış ve tescillenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Düşük migrasyon , Flekso baskı, Ultraviyole ile kürleme 


Keywords: