BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet KUTLU, Özgür ÇAKIR
GERİ KAZANILMIŞ AGREGALARIN BETONA ETKİSİ
 
Son yıllarda artan nüfus ve hammadde yetersizliği dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sorunlar haline gelmiştir. İnşaat ve yıkım atıklarından elde edilen geri dönüşüm agregalarının kullanılması, sadece doğal kaynakların değil, aynı zamanda çevrenin korunması için de etkili bir çözümdür. Ülkemiz deprem kuşağında yer almaktadır. Sürekli yaşanan büyük-küçük depremler sonucunda maddi hasarlar meydana gelmektedir. Yıkılan yapılardan arta kalan beton vb. malzemeler stok alanlarına dökülmektedir. Bu malzemeler son yıllara kadar herhangi bir işleme tabi tutulmadan doğrudan depolanmakta bu durum ise farklı sorunlara yol açmaktaydı. Bu sorunlara sınırlı hammadede eklenince geri dönüşüm çalışmaları ülkemizde de hız kazanmaya başlamıştır. İstanbul ve benzeri büyük şehirlerimizde depreme karşı önlem almak adına Kentsel Dönüşüm çalışmaları hız kazandığı görülmektedir. Depreme uygun olmayan yapıların yıkımı ve bu yıkımlarının ardından oluşan inşaat yıkıntı atıkları farklı alanlarda kullanılmak üzere işlenmekte ve ardından geri kullanılmak üzere farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bu deneysel çalışmada, geri dönüşüm agregalı beton üretiminde silis dumanı ve uçucu kül kullanılmıştır. Düşük kaliteli İnşaat ve yıkım atıklarından(yak.5mpa) elde edilen geri dönüşüm agregaları farklı oranlarda (%10, %20, %30, %40, %50, %75 ve %100) sürekli işlenebilirliğe sahip (S4) beton numuneler üretilmiştir. Basınç dayanımı ve yarmada çekme dayanımı gibi mekanik özellikler 28. gün numune sonuçlarında incelenmiştir. 288 numune (144'ü basınç dayanımı, 144'ü çekme dayanımı) olmak üzere toplam 8 grup beton üretilmiştir. ORCID NO: 0000-0003-1736-9931

Anahtar Kelimeler: Kentsel dönüşüm, İnşaat yıkıntı atıkları, Geri kazanılmış agrega, Geri kazanılmış agregalı betonun mekanik özellikleri 


Keywords: