BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aygün TOKAY, Burak POYRAZ
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR ATIKLARDAN 3B YAZICI İÇİN İYİLEŞTİRİLMİŞ ÖZELLİKLERDE FİLAMENT ÜRETİLMESİ VE ENDÜSTRİYEL PARÇALAR BASILMASI
 
İşletme içerisindeki proseslerimizde maliyet düşürücü, yeni ürün odaklı ve proses geliştirici projeler yapılmaktadır. Yapılan bu projelerde makinelerdeki mekanik kompanentlerde revizyona veya yeni parça tasarımı modellenme ihtiyacı doğmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda firma bünyemizde bulunan yazılım ve 3B yazıcı ile parça tasarımlarının yapılmasının yanı sıra yazıcıya beslenen filamentlerin nihayi üründeki dezavantajlarını gidermek için filament üretimi ve bunun parça üretimine uyarlanması projenin ana hedeflerini oluşturmaktadır. Oluşan atıkların üretim içerisinde kullanılabilecek yapıda ürünler haline dönüştürülerek, yapısal özellikleri iyileştirilmiş veya geri dönüşümü sağlanmış ürünler oluşturması beklenmektedir. Fabrikada atıkların tekrardan geri dönüşümü yapılarak üretimde kullanılan yardımcı ürünler elde edilmesi, sürdürülebilirlik anlayışına ve çevresel etkilerin azaltılmasına kazanç sağlamaktadır. Üretim içerisinde ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıklar (plastik bobin, naylon, metal talaşları vb.) üretim içerisinde kullanılabilecek yeni ürünler oluşturma potansiyeline sahiptir. Fabrika içerisinde yer alan üretim hatlarında operatörlerin iş yapış şekillerinde kolaylıklar sağlayacağını öngördüğümüz fikirlerimizin artması ve üretim hatlarında kullanılan parçaların yenileriyle değiştirilme maliyeti, ortaya çıkan geri dönüştürülebilir atıklarımızın farklı kimyasal türlerinin homojen şekilde karışımının yapılıp mukavemet , esneklik , aşınma gibi mekaniksel alanlarda fayda sağlayacak yeni plastik esaslı hammaddeye dönüşerek tüm bu fikirlerimize cevap vererek yüksek maliyetli parçaların daha ucuz bir şekilde üretilip kullanılabilir olması böyle bir proje yapılmasına sebep olmuştur. Proje içeriği olarak evsel ve endüstriyel atıkların tekrardan geri dönüşümü yapılacak 3B yazıcılar için filament üretimi kapsamında, farklı hammadde türlerinin homojen şekilde karışmış yeni bir hammmade oluşturulması sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Filament, 3B Yazıcı, Sürdürülebilirlik 


Keywords: