BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih ÇELEN, Özge Hande YALÇIN DURAK, Kerem KÖRPE
FIRINLARIN ÖN KAPAK VE PANEL BÖLÜMLERİNDE KULLANILAN TEMPERLİ CAMLARA BİZOTE YÜZEY İŞLEME PROSESİNİN ADAPTE EDİLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ VE ANALİZİ
 
Mevcut ürün gruplarından set üstü ocak camlarına bizote kenar işleme prosesi uygulanmaktadır. Bu ürün gruplarının cam kalınlıkları 6 ila 8 mm arasında değişmektedir. Üretim çalışmaları sonrasında bizote (pah) uygulanan kenarlarda kalınlığın maksimum 4 mm olacak şekilde inceltilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 4 mm’nin altındaki kalınlıklar sahip olunan tecrübeye dayalı bilgiler ile uygun görülmemekteydi. Bizote işlemi 4 mm camlara uygulanmak istendiğinde kurum içi know-how veya literatür araştırmalarında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bu noktada bu ürünü 8 mm camlardan ayıran özellikleri ve bu ürünün üretimi için gereksinimler araştırılarak çalışmalara başlandı. Öncelikle deney tasarımı (DoE) yöntemi kullanılarak belirlenen parametrelerin doğruluğu hesaplanmıştır. Bu yöntemle 15 farklı çalışma grubu belirlendi. Farklı hammadde ve yüzey işleme, farklı bizote uzunlukları ve kalınlıkları ile yapılan deneylerin tasarım sonuçlarına göre prototip üretim çalışmalarına başlandı. Prototip üretiminde pah kalınlığı 2, 2.5 ve 3 mm, pah uzunluğu 12, 14 ve 16 mm olarak alınmıştır. Çalışmada panel ve ön kapı camları kullanılmıştır. Aynı zamanda camların opaklık, parlaklık, fragmantasyon ve kamburluk sonuçları da kaydedildi. Çalışma sonuçları deney tasarımı (DoE) ile karşılaştırılmış ve %95 uygunluk tespit edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 2,5 mm kalınlık ve 12 mm boy ölçülerindeki bizote işleminin dalgalılık ve fragmantasyon açısından uygun olduğu tespit edilmiştir. Camların opaklığının müşteri standartlarında belirtilen minimum 3,4 D değerinin üzerinde olduğu gözlemlendi. Ayrıca parlaklık değerinin 4 ile 6 GU arasında olduğu ve standartları karşıladığı görülmüştür. Bununla birlikte cam yüzeyine kir tutunma oranını tespit edebilmek için temizlenebilirlik ve kimyasal dayanım testleri de uygulanmış olup, testlerde negatif sonuç gözlemlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bizote, Pah, Yüzey işleme, Temperli cam, Cam kenar işleme 


Keywords: