BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet ALTUĞ, Yakup YILMAZ
FDM YÖNTEMİ İLE ÜRETİLEN 3D ÜRÜNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada ergiyik yığma metodu (Fused Deposition Modelleme/FDM) yöntemi ile 3D yazıcılarda üretilen prototiplerin (çekme numuneleri) mekanik özellikleri incelendi. Burada FDM yöntemindeki katman (filament) kalınlığı, dolgu tipi ve support açısı gibi parametreler 5'er seviye olarak ve L25 Taguchi deney tasarımı ile hazırlandı. Deneyler neticesinde çekme mukavemeti açısından en iyi katman kalınlığı 0,09 mm, dolgu tipi olarak full dolgu tipi olurken support açısında en iyi sonuçlar 50°'de elde edildi. Varyans analizi (ANOVA) değerlerine göre parametrelerden katman kalınlığı ve dolgu tipinin çekme mukavemeti üzerinde oldukça etkili olduğu ancak support açısının göz ardı edilebilecek düzeyde olduğu gözlemlendi. ORCID NO: 0000-0002-4745-9164

Anahtar Kelimeler: Ergiyik Yığma Metodu, Mekanik Özellikler, Çekme Testi 


Keywords: