BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Taha MEMUR, Rukiye ERTAN
ERİYİK YIĞMA İLE MODELLEME (FDM) YÖNTEMİNDE FİLAMENT KALINLIĞININ ÜRETİLEN PLAKALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE DİNAMİK DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Endüstrideki imalat şekilleri ve prosesleri teknolojinin ilerlemesiyle birlikte sürekli bir gelişim içerisindedir. Bu gelişim son zamanlardaki bilgisayar, yazılım ve elektronik alanlarındaki hızlı ilerlemelerle çok daha aktif bir ivme kazanmıştır. Teknolojinin getirdiği en güncel imalat yöntemlerinden olan Eriyik Yığma Modelleme (FDM) teknolojisi gibi 3 boyutlu (3D) yazıcılarla gerçekleştirilen üretim yöntemleri otomotiv, savunma ve yapay organ üretimleriyle biyomühendislik sektöründeki payını büyük ölçüde arttırmıştır. Eklemeli imalatta 3D baskı yönteminde nihai ürünün mekanik ve dinamik davranışlarını etkileyen birçok üretim parametresi vardır. Bu parametrelere üretim esnasındaki; tarama açısı, katman kalınlığı, doluluk oranı, baskı hızı, nozul sıcaklığı, tabla sıcaklığı, ortam sıcaklığı, fan hızı, desen çeşidi örnek olarak verilebilir. Bu çalışmada PC-ABS malzeme ile bütün üretim parametreleri sabit tutularak katman kalınlığı değişiminin mekanik ve dinamik özelliklere olan etkisi incelenmiştir. Mekanik özellikler için farklı filament kalınlığında (0,127 mm, 0,178 mm, 0,254 mm) üretilen çekme çubuklarıyla çekme testleri yapılmıştır. Çekme testleri sonucunda farklı katman kalınlıklarına ait elastisite modüller bulunmuş ve bu parametreler bilgisayar ortamında model analiz simülasyonlarında kullanılmıştır. Dinamik özellikler için üç adet plaka üretilmiş ve bu plakalar üzerinde modal test ve analiz yapılmıştır. Bilgisayar ortamındaki modal analiz simülasyonu sonuçlarıyla fiziksel modal test sonuçları karşılaştırılmıştır. Katman kalınlığının artması ve azalmasının malzemenin dinamik ve mekanik özellikleriyle paralel olmadığı ve 0,178 mm filament kalınlığında optimum değerlerin elde edildiği saptanmıştır. ORCID NO: 0009-0003-3810-1544

Anahtar Kelimeler: FDM,Modal Test,Modal Analiz, 


Keywords: