BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe TEKİN BAŞER, Çetin KARATAŞ, Ahmet Kaan TOKSOY
EPOKSİ VE POLİÜRETAN BAZLI İKİ FARKLI YAPIŞTIRICININ BALİSTİK ZIRH SİSTEMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Balistik zırh uygulamalarında yeni tehdit türlerine karşı koyabilmek için zırh sistemlerinin fonksiyonel olarak optimizasyonunun yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda zırh korumasına yönelik yüksek performans elde edebilmek için farklı türdeki malzeme grupları birleştirilerek çok katmanlı zırh sistemleri geliştirilmiştir. Katmanlı yapıların birbirlerine en etkin şekilde birleştirilmesi, yapıştırıcı ara tabakaların kullanılması ile mümkün olmaktadır. Bu araştırmada çok katmanlı zırh sistemlerinde yapıştırıcı malzemenin balistik korumaya etkisi ele alınacaktır. Çalışmada 99.7% değerinde saflığına sahip Al2O3 seramik karoları birbirlerine yapıştırılarak seramik plaka haline getirilmiştir. Aynı yapıştırıcı seramik ve AL6061 destek plakası arasına uygulanarak katmanlı zırh yapısı elde edilmiştir. Poliüretan ve epoksi bazlı iki yapıştırıcı sistemi yapıştırıcı malzemenin karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Hazırlanan zırh plakalarına STANAG 4569 Seviye 3 tehdidi olan 7.62mmx54R B32 mühimmatının standartta belirtilen hız değeri ile (854±20m/s) balistik test atışı gerçekleştirilmiştir. Merminin zırh plakasına çarpması ile basma ve çekme gerilmeleri meydana gelmektedir. Oluşan gerilmelerinin miktarı seramik ve yapıştırıcı malzemenin elastik modülü özelliğine bağlı olarak değişmektedir. Bu amaç doğrultusunda yapıştırıcı test numuneleri ISO 527 standardına uygun olarak hazırlanarak çekme testi gerçekleştirilmiş ve elastik modülü değeri elde edilmiştir. Ayrıca balistik test atışında komşu seramiklerin hasar dağılımı ile yapıştırıcının kopma mukavemetini ilişkilendirmek için seramik/seramik ara yüzeyine yapıştırıcı uygulanarak üç nokta eğme testi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak yapıştırıcı malzemenin mekanik özellikleri ile balistik test sonuçları değerlendirilerek etkisi incelenmiştir. Test sonuçları doğrultusunda epoksi bazlı yapıştırıcı kullanımı ile hazırlanan zırh plakasının koruma sağladığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Yapıştırıcı malzeme, Balistik zırh, Katmanlı zırh 


Keywords: