BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Zeynep YILDIZ, Halim Ferit BAYATA, Hüseyin PEHLİVAN, Osman Ünsal BAYRAK
DOYGUN AKIM DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER(ERZİNCAN İLİ ÖRNEĞİ)
 
Şehir içi kavşaklarda en çok kullanılan yönetim biçimi sinyalizasyon sistemidir. Işık denetimi, taşıt ve yayanın güvenliğini sağlamak, taşıt kapasitesini en yüksek orana ulaştırmak için kullanılmaktadır. Eğer sinyalizasyon yanlış tasarlanıp uygulanırsa gecikmeler oluşacak ve buna paralel olarak da kuyruklanmalar, kaza riski artışı ve gaz salınımı artışı meydana gelecektir. Kavşaklardaki sinyal sürelerinin en iyi şekilde bulunması gecikmelerin ve bunun oluşturduğu problemlerin önüne geçecektir. Sinyal sürelerinin belirlenmesi doygun akım değerinin hesaplanmasıyla mümkündür. Bu çalışmada, ışıklı kavşaklardaki doygun akım değerinin karlı havaya bağlı olarak değişimin gözlemlenmesi hedeflenmiştir. Bunun için ilk olarak doygun akım değeri hesaplanmalıdır. Doygun akım 3 farklı yöntemle hesaplanabilmektedir. Bu çalışmada saha gözlemlerine dayalı olan zaman cinsinden aralık yöntemine başvurulmuştur. Doygun akım değeri için Erzincan ili Merkez Dörtyol Kavşağı ve Nedim Muratoğlu Meydanı Kavşağı seçilmiştir. Farklı 2 kavşakta sabah ve akşam zirve saatlerde video kayıt yöntemiyle veriler elde edilmiştir. Video çekimlerinde doygun akım değerinin hava şartlarından nasıl etkilendiğini ifade etmek için karlı ve karsız hava şartlarında çekim yapılmıştır. Zaman cinsinden aralık değeri karlı ve karsız havalarda olmak üzere ayrı ayrı çekim yapılıp belirlenmiştir. Zaman cinsinden aralık belirlendikten sonra kaçıncı taşıttan sonra doygun aralığa ulaşıldığı hesaplanmıştır. Hesaplanan doygun aralık değeri ile de Erzincan ilinde ki farklı 2 kavşağa ait doygun akım değerleri bulunmuştur. Daha sonra karlı ve karsız havadaki doygun akım değerleri kıyaslanmıştır. Sonuç olarak; kar tabakasının araçların başlangıç zaman kaybını arttırdığı, zaman cinsinden doygun aralığı geciktirdiği ve buna paralel olarak doygun akım değerinin azaldığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Doygun akım değeri, Zaman cinsinden aralık, Hava şartının etkisi, Işıklı kavşaklar 


Keywords: