BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İhsan Berkay USTA, M. Alper SOFUOĞLU
COVID-19 İLE MÜCADELEDE 3B KATMANLI İMALAT SİMÜLASYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Günümüzde tüm dünyada koronavirüs hastalığı (COVID-19) olarak bilinen hastalığın neden olduğu bir pandemik durum yaşanmaktadır. Bu hastalık toplamda 80 milyon vakayla yaklaşık 1,76 milyon ölüme neden olmuştur ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 31 Ocak 2020'de küresel bir salgın olarak ilan edilmiştir. COVID-19 insan dokunuşu, hava veya damlacık geçişi yoluyla insanlar arasında bulaşabilir ve yüksek bulaşıcılığa sahiptir. Ek olarak bir kişinin kanında ve dışkılarında virüsün varlığı, ek bir bulaşma şeklini de göstermiştir. Uluslararası rapor COVID-19'un zayıf bağışıklık sistemi nedeniyle yaşlılarda veya ikincil sağlık sorunları olan kişilerde daha etkili ve şiddetli olduğunu öne sürmüştür. Toplam hastaların yaklaşık %50'sinde yoğun bakım ünitesinde takip gerektiren kritik veya şiddetli bir enfeksiyona sahip olduğu görülmektedir. Bu hastaların % 10'u suni solunum veya mekanik ventilasyona ihtiyaç duyabilmektedir. Yerinde iş gücü eksikliği, sosyal mesafeye duyulan ihtiyaç ve kaynak bulma için daha az zaman hükümetlerin ve tıp uzmanlarının salgınla mücadele etmesini daha da zorlaştırmıştır. 3B baskı olarak da bilinen katmanlı imalat (Kİ), koruyucu donanım eksikliğinin üstesinden gelmek için olası bir çözümdür ve bu küresel pandemik durumda geleneksel üretim malzemelerini desteklemede hayati bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada 3B baskı, devam eden küresel COVID-19 pandemisinde kullanılan yüz maskesi ve Ambu torba ventilatörü simülasyonları aracılığıyla sunulmaktadır. Literatürde gerçekleştirilen bu simülasyon çalışmaları yorumlanmış ve özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Katmanlı İmalat, 3B Simülasyon, Yüz Maskesi, Ventilatör, Covid-19, Koronavirüs 


Keywords: