BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tolgacan BOLAT, Uğur KESEN, Garip GENÇ
ÇELİK KALIPLARDA GÖRÜNTÜ İŞLEME YÖNTEMİ İLE HASAR ANALİZİ
 
Üretim ve sanayi sektörünün temel yapıtaşı malzemelerinden biri olan çelik birçok farklı alanda etkin bir biçimde kullanılmaktadır. Kalıp, otomotiv, inşaat, makine imalatı çelik kullanım alanlarına örnek gösterilebilir. Bu kadar yaygın olan çelik kullanımında, kullanılmadan önce kullanılacağı alana göre dikkat edilmesi gereken faktörler mevcuttur. Bu çalışmada günümüzde kullanılan çelik kalıplarında kullanım esnasında ortaya çıkabilecek hataların önüne geçmek amacıyla hasar alanlarının analizi yapılması ve bu analiz sonucunda bilgisayar ortamında hasarların belirlenip müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada hasarlı çeliklerin kullanılmadan önce üzerinde bulunan darbe, çatlak vb. durumların fark edilmesi ve müdahale edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda kullanılacak çelik kalıbın 90 derecelik açıdan görüntüsü alınmalıdır. Görüntüsü alınan bu çelik kalıp, sunulan çalışma kapsamında geliştirilen Matlab yazılımında fonksiyonun içine aktarılacaktır. Aktarılan bu görüntü gri skala olarak bilinen rgb olarak görüntülenecektir. Görüntü işleme algoritması kullanılarak hasarların yerleri matris olarak belirlenecektir. Belirlenen hasarların birbirleri arasındaki oranları çıkarılarak hasar analizi yapılmıştır. Yapılan görüntü işlemede hasarların net olarak görüntülenmesi için işlem sonucunda fotoğrafın üzerinde bulunan hasarların renk skalasına göre yerleri gösterilmiştir. Çalışmada hedeflenen veriye ulaşılmıştır ancak yüksek çözünürlükte kullanılan fotoğrafların mevcut bilgisayar işlemcilerini yorduğu ve sonuca ulaşmada öngörülen sürenin üzerine çıktığı için çözünürlüğü sabitlemek amacı ile görüntünün pikseli fark etmeksizin piksel ayarlarını sabitleyecek kod yazılmıştır. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde, geliştirilen hasar tespit yönteminin kullanımının mevcut hasarların ve fark edilmeden kullanılan çelik kalıpların meydana getirebileceği fiziksel kazaların da önüne geçilebileceği görülmüştür. (Bu çalışma ilk sırada yer alan yazarın yüksek lisan tez çalışmasından üretilmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Görüntü işleme, Hasar analizi, Çelik kalıplarda hasar tespiti 


Keywords: