BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ertan ÖZGÜR, Emel Ceyhun SABIR, Ayku ŞAHİN
BOYAMA VE ŞARDON PROSESLERİNİN PES/VIS DOKUMA KUMAŞLARIN YIRTILMA MUKAVEMETİ VE TERMAL STABİLİTE ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN TAGUCHI OPTİMİZAYON METODU İLE ARAŞTIRILMASI
 
Bu çalışmada, dokunmuş kumaşların yırtılma ve termal stabilite özelliklerine doku yapısının, boyamanın ve şardon işleminin etkisinin araştırılması hedeflenmiştir. Şardonlu kumaşlarda kumaş kalite özelliklerinin doku yapısının ve boyama şiddetinin farklılığı ile değişimi araştırılmıştır. Çalışmada dokumada kullanılan iplik materyali aynı kalmak üzere farklı örgü raporu ile dokunmuş ve farklı şiddette boyanmış kumaşlara mekanik apre tekniklerinden şardon işlemi uygulanmış ve elde edilen kumaşların kalite özellikleri test edilmiştir. Elde edilen sonuçlar İstatistiksel olarak analiz edilmiştir. Doku yapısının ve boyama şiddetinin şardonlu kumaş özelliklerini ne derecede etkilediği ortaya konulmuştur. Çalışma, doku yapısının ve boyama şiddetinin şardon işlemi görmüş ve görmemiş kumaşa etkisinin araştırılması ile işletmelere faydalı olması ve literatüre yeni bir katkı sağlayacağı yönünden önemli görülmüştür. Çalışmanın bir başka önemli yönü de tam faktöriyel deney tasarımına göre deney sayısında önemli bir azalma sağlayan Taguchi Metodu ile deneysel çalışmanın değerlendirilmiş olmasıdır. Çalışmada, numune kumaşlar 3 farklı dokuda (3/1,2/1,2/2), 3 farklı boya şiddetinde ( % 1, 3, 5) ve klasik şardonlama prosesindeki gibi 4 farklı şardon durumunda (şardonsuz, 1 pasaj şardonlu, 2 pasaj şardonlu ve makas çıkışı) olacak şeklinde işletme koşullarında üretilmiştir. Üretilen kumaşlara yırtılma ve termal stabilite testleri uygulanmıştır. Test sonuçları istatiksel olarak analiz edilmiş, elde edilen verilere uygun Taguchi optimizasyon metodu L9 deney tasarımı uygulanmış ve bu iki analiz sonuçlarının uyumu araştırılmıştır. Çalışma sonucunda Taguchi metodunun, istatistiksel olarak yapılan analizlerle büyük oranda uyum gösterdiği görülmüştür

Anahtar Kelimeler: Dokuma Kumaş, Şardon, Boya Şiddeti, Taguchi Metodu, Optimizasyon, Yırtılma Mukavemeti 


Keywords: