BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayku ŞAHİN, Emel Ceyhun SABIR
BOYA-TERBİYE İŞLETMESİNDE İŞ ETÜDÜ TEKNİĞİ İLE VERİMLİLİK ÇALIŞMASI
 
Su kaynaklarının etkin kullanımı dünyada olduğu gibi ülkemizde de gittikçe artan bir öneme sahiptir. Su tasarrufu küresel ısınmaya doğru giden dünyamızda da suyun önemini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Özellikle tekstil sektöründe fazla su kullanıldığı bilinen bir gerçektir. Tekstil sektöründe su kullanımını minimuma düşürmeyi hedefleyen, proses ve teknoloji bakımından, pek çok yenilikçi çalışmalar yapılmaktadır. Tekstil sektörü iplik, dokuma ve boya terbiye gibi üretim aşamalarından oluşan oldukça yoğun bir üretim alanıdır. Bu üretimlerden özellikle boya-terbiye işletmeleri suyun çok fazla kullanıldığı işletmelerdir. Bu çalışmada seçilmiş bir tekstil boya-terbiye işletmesinde üretiminin terbiye aşamasındaki bir prosesi olan yıkama işleminde su tasarrufunda verimlilik çalışması yapılmıştır. Materyal olarak dış giyim amaçlı kullanılan PES/VIS/LYC harmanına sahip iplik boyalı kumaş seçilmiştir. İki ayrı kumaşa ait verimlilik çalışması iş etüdü tekniği olan metot etüdü ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada bahsedilen terbiye prosesinde seçilmiş kumaşın üretimi, yıkama yapılarak ve yıkama yapılmayarak tamamlanmıştır. Bu iki kumaş üretimi tamamlandıktan sonra kumaşın standart test işlemleri yapılmış ve sonuç başarılı bulunmuştur. Tekstil işletmelerinde iyileştirme çalışmaları sonrası ürün mutlaka müşteri onayına sunulmaktadır. Bu nedenle çalışma sonucu yıkamasız şekilde üretim aşaması tamamlanan kumaş müşteri onayına da sunulmuş ve müşteri kumaşı onaylanmıştır. Çalışması yapılan kumaşın boya terbiye üretim hattındaki terbiye prosesinden yıkama işlemi çıkartılmıştır. Yapılan iş etütü çalışması sonucunda su, enerji ve zaman tasarrufu sağlanmış ve kumaş termini kısalmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tekstil boya-terbiye işletmesi, Su kullanımı verimliliği, İş etüdü 


Keywords: