BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ünal GENÇ, Muharrem Erdem BOĞOÇLU
BORU KELEPÇELERİNİN DAYANIM ANALİZLERİ
 
Boru kelepçelerinin dayanım değerleri bazı FM/UL ve RAL gibi standartların önerdiği testlerle saptanmaktadır. Bunun nedeni sonlu elemanlar analizleri ile elde edilen sonuçların malzemenin dayanım değerlerini aşmasıdır. Bu çalışmanın amacı, ince sac levhalardan yapılan boru kelepçelerin dayanımlarının bilgisayar ortamında yapılacak sonlu elemanlar analizleriyle bulunabilmesi için bir yöntem önermektir. Kelepçelerin dayanım sınır değerleri RAL-GZ-655 standardına uygun olacak şekilde saptanacaktır. Çalışmada ilk olarak S235 malzemeden yapılan ve 4 mm kalınlığa sahip olan DN125 çapında kafalı ağır yük kelepçesinden oluşan 5 adet numune ile çekme testleri İNKA YAPI firmasının malzeme laboratuvarlarında gerçekleştirilmiştir. Test sonuçları RAL-GZ-655 standardında verilmekte olan STEP yöntemiyle değerlendirilerek kelepçenin emniyetli yük değerleri tespit edilmiştir. Buna göre; • RAL-GZ-655 standardına göre kelepçe dayanımının kelepçe anma çapının %2 si kadar uzamasına karşılık gelen kuvvet olduğu verilmektedir. • DN125 anma çapında kafalı ağır yük kelepçe ile yapılan çekme testlerinde %2 sine karşılık gelen yükler tespit edilmiştir. Bu yük değerinde test esnasında kelepçelerde elastoplastik şekil değiştirmeler gözlenmiştir ancak herhangi bir kopma meydana gelmemiştir ve kelepçe görevini yapmaya devam etmiştir. Testlerden elde edilen emniyetli yük değeri kullanılarak hazırlanan kelepçe modeli Solidworks Simulation programında sonlu elemanlar metodu kullanılarak analiz edilmiştir. Sonlu elemanlar analizi sonuçlarına göre kelepçenin üzerinde etkili gerilme malzemenin çekme dayanımı değerine ulaştığı gözlenmektedir. İzin verilen emniyetli yük kapasitelerinin tespit edilebilmesi için yapılacak Sonlu Elemanlar Analizinde elde edilen gerilmelerin malzemenin maksimum çekme dayanımı ile kıyaslanması doğru olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Boru Askı Kelepçesi, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Testler, Step Yöntemi 


Keywords: