BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif ALTINBAŞ, Berna DENGİZ, Orhan DENGİZ, İsmail KARAOĞLAN
BİR FİZİK TEDAVİ BİRİMİNDE YALIN UYGULAMA AMAÇLI RANDEVU PLANLAMA
 
Fizik tedavi birimleri sağlık alanında önemli bir yer kaplamaktadır. Bu birimlere olan talebin artışı ve beraberinde kısıtlı kaynaklar, işletmelerde tedavi almak için bekleyen hastaların artışına sebep olmaktadır. İşletmeler bu gibi problemlere kalıcı çözümler sağlamak için sürekli iyileştirmelere ihtiyaç duyarlar. Yalın felsefenin temelinde yer alan değer katmayan faaliyetlerin belirlenerek, her türlü israftan kurtulma ve beraberinde sürekli iyileştirmeyi sağlama anlayışıyla sağlık kurum kuruluşları bu felsefeye odaklanmışlardır. Bu çalışmada, bu amaçla bir fizik tedavi merkezinde değer katmayan faaliyetler belirlenerek planlama için harcanan zamanın iyi kullanılması, maliyetlerin azaltılması ve iyi bir planlama ile daha çok hastaya hizmet verilmesi ve dolayısıyla beklemelerin azaltılması amacıyla randevu planlaması için Sağlık Güvenlik Kurumunca getirilen kısıtlar göz önünde bulundurularak tedavi alan hasta sayısını enbüyük yapacak tam sayılı doğrusal randevu çizelgeleme modeli önerilmiştir. Fizik tedavi birimlerinde hastalar, hastalık türlerine göre sınıflandırılmaktadır. Farklı hasta gruplarından birime başvuran rassal hasta sayıları ile küçük, orta ve büyük boyutlarda problem setleri kurulmuştur. Oluşturulan test problemleri çözülerek randevu çizelgelemesi modelinin çok kısa sürelerde eniyi sonuçları bulduğu gösterilmiştir. Ayrıca İstanbul’da bulunan gerçek bir fizik tedavi merkezinin randevu planlaması bu çalışmada önerilen randevu çizelgelemesi modeli ile çözülerek eniyi sonuçlar elde edilmiştir. İlgili fizik tedavi biriminde değer katmayan faaliyetler belirlenerek ve sürekli iyileştirme sağlanarak yalın felsefeye uygun bir uygulama hayata geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Randevu Planlama, Yalın, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 


Keywords: