BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet Selim ERGÜN, Tuncay KARAÇAY, Akif Türker GÜRER, Kazım DOĞRU
BİR EL TELSİZİNDE ELEKTRONİK KARTLARIN HOPARLÖRE OLAN MESAFESİNİN AKUSTİK PERFORMANSA OLAN ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ
 
Taşınabilir el cihazlarının gelişimi ile beraber elektronik cihazlarda küçülme ihtiyacı doğmuştur. Elektronik cihazlardaki bu küçülme ihtiyacının sonucunda cihazlarda kullanılan hoparlörler de küçülmüştür. Hoparlörlerdeki küçülmeler elde edilen SPL (Sound Pressure Level, Ses Basıncı Seviyesi) değerlerinin de azalmasına neden olmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucunda daha küçük hoparlör kullanarak daha küçük cihazlar üretmek ve bu cihazlardan daha yüksek seviyede SPL değerlerinin elde edilmek istenmesi önemli bir tasarım hedefi haline gelmiştir. Ayrıca elektronik devre elemanlarındaki teknolojik gelişmelerden dolayı da daha sıkı kart dizgilerinin yapılabilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde daha kompakt ve küçük boyutlarda cihaz içi tasarımı yapılması ihtiyacından dolayı cihazların iç tasarımları kritik bir süreç haline dönüşmüştür. Taşınabilir el cihazlarında ürün doğrudan kullanıcının elinde kullanıldığı için özellikle cihaz kalınlığının ergonomik tutuşu sağlayabilecek ölçüde olması gerekmektedir. Kullanıcı istekleri de göz önüne alındığında cihaz kalınlıklarının küçültülmesi de hedeflenmektedir. Cihaz kalınlıkları azaltıldığında ise hoparlörün arka kısmı ile elektronik kartlar arasındaki mesafeler ciddi oranda azalmaktadır. Bu boşluk miktarı akustik performansı önemli derecede etkilediğinden dolayı bu çalışmada bir el telsizi içerisinde bulunan elektronik kartın farklı seviyelerde konumlandırılmasının cihaz akustik performansına olan etkisi incelenmiştir. İnceleme için taşınabilir el telsizi ve içerisindeki elektronik kart COMSOL programının akustik modülü kullanılarak modellenmiş ve sayısal olarak analiz edilmiştir. Elde edilen sayısal sonuçlar karşılaştırmalı olarak paylaşılmış ve tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hoparlör, Akustik Simülasyon, Taşınabilir El Cihazı 


Keywords: