BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gözde Nur PEKER, Ömer SÖZEN
BAZI KURU FASULYE GENOTİPLERİNİN KIRŞEHİR EKOLOJİK KOŞULLARINDA VERİM ÖĞELERİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
 
Mucur/Kırşehir ekolojik koşullarında bazı kuru fasulye genotiplerinin verim ve verim unsurlarını belirlemek amacıyla 2021 yılı kuru fasulye vejetasyon döneminde Kırşehir iline bağlı Mucur ilçesinde çiftçi arazisinde tesadüf blokları deneme deseninde dört tekrarlamalı olarak yürütülen çalışmada 4’i tescilli çeşit (Zülbiye, Göynük 98, Yunus 90 ve Önceler 98) ile 8’i saf hat seleksiyon yöntemiyle ileri düzeye kadar getirilmiş hatlar (A.20, A.27, A.34, A.40, K.1044, K.1084, K.1133 ve K.1154) olmak üzere toplam 12 adet kuru fasulye genotipi kullanılmıştır. Yürütülen çalışmada agronomik özellikler olan bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm), bitkide bakla sayısı (adet), bitkide tane sayısı (adet), baklada tane sayısı (adet), yüz tane ağırlığı (g), bitki başına tane verimi (g) ve dekara verim (kg/da) özellikleri incelenmiştir. Yürütülen çalışma sonucunda kuru fasulye genotiplerinin 69.73-127.46 kg arasında dekara tane verimlerine sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında kuru fasulye genotiplerine bağlı olarak bitki boyunun 36.62-50.14 cm, ilk bakla yüksekliğinin 13.20-17.23 cm, bitkide bakla sayısının 11.80-35.06 adet/bitki, bitkide tane sayısının 40,70-116,90 adet/bitki, baklada tane sayısının 3.54-5.37 adet/bakla, yüz tane ağırlığının ise 29,45-39,89 g ve bitkide tane veriminin 15.75-36.42 g/bitki değerlerine sahip oldukları görülmüştür. Sonuç olarak; Zülbiye, Şahin 90 ve Önceler 98 kuru fasulye çeşitleri ile ileri düzeye kadar getirilmiş olan A.27 kuru fasulye genotipinin bölgeye adaptasyon kabiliyetlerinin diğer kuru fasulye genotiplerine nazaran daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Kırşehir, Kuru fasulye, Çeşit, Genotip, Verim 


Keywords: