BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer SÖZEN, Gözde Nur PEKER
BAZI KURU FASULYE GENOTİPLERİNDE VERİM ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ
 
Kırşehir İli Mucur İlçesi ekolojik koşullarında yetiştiriciliği yapılan kuru fasulye genotiplerinde verim ve verim öğeleri parametreleri arasındaki ilişkilerin ve bu ilişkilere ait yönlerin ortaya konulmasını amaçlayan bu araştırma 2021 yılında kuru fasulye yetiştirme sezonunda 1 yıl süre ile yürütülmüştür. Yürütülen araştırmada 4’ü tescilli kuru fasulye çeşidi (Zülbiye, Yunus 90, Göynük 98 ve Önceler 98) ile saf hat seleksiyon yöntemi ile geliştirilmiş ve ileri düzeye kadar getirilmiş 8 adet kuru fasulye hattı (A.20, A.27, A.34, A.40, K.1044, K.1084, K.1133, K.1154) olmak üzere toplam 12 adet kuru fasulye genotipi kullanılmıştır. Korelasyon ve path analizinin ortaya konulması amacıyla incelenen agronomik parametreleri olarak bitki boyu (cm), ilk bakla yüksekliği (cm), bitkide bakla sayısı (adet), bitkide tane sayısı (adet), baklada tane sayısı (adet), yüz tane ağırlığı (g), bitkide tane verimi (g/bitki) ve dekara tane verimi (kg/da) gibi 8 adet parametre incelenmiştir. Kuru fasulye genotipleri üzerinden yürütülen çalışmada elde edilen sonuçlara göre dekara tane verimi ile bitkide bakla sayısı, tane sayısı ve baklada tane sayısı arasında olumlu ve çok önemli ilişkiler tespit edilmiştir. Bunun yanında bitki boyu ile ilk bakla yüksekliği, baklada tane sayısı ve dekara tane verimi arasında olumlu ve çok önemli ilişkiler belirlenmiş olduğu görülürken bitkide bakla sayısı, bitkide tane sayısı ve yüz tane ağırlığı ile de olumlu ve önemli ilişkiler ortaya konulmuştur. Sonuç olarak kuru fasulye ıslah araştırmalarında bitkide bakla sayısı ve bitkide tane sayısı ile bitki başına tane veriminin seleksiyon kriteri olarak dikkate alınmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kuru fasulye, Genotip, Korelasyon, Path analizi, Verim Parametreleri 


Keywords: