BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Süleyman PİRİNÇÇİ, Abdullah Erhan AKKAYA
BAZ İSTASYONU YÜKSEK SICAKLIK ERKEN UYARI SİSTEMİ
 
Mobil iletişimin artmasıyla birlikte farklı coğrafi konumlarda baz istasyonuna olan ihtiyaç da artmaktadır. İletişimin sürekliliği açısından baz istasyonları her an çalışır halde olmalıdır. Baz istasyonlarının aktif durumda kalmasını sağlayarak iletişimin sürekliliğini sağlamak, saha personelinin görevidir. Saha personeli açısından farklı coğrafi konumlarda olan baz istasyonlarını sürekli gezerek, herhangi bir teknik arızanın olup olmadığını kontrol etmek oldukça maliyetli ve yorucu bir iştir. Baz istasyonlarında meydana gelebilecek sıcaklık artışı, nem artışı, elektik kesintisi, yangın gibi durumlarda, iletişim kesintisi olduktan sonra saha personeli arızaya müdahale ederek istasyonu çalışır hale getirmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda bu çalışmada bir baz istasyonunun Arduino tabanlı sıcaklık takibi gerçekleştirilerek baz istasyonundan gelen yüksek sıcaklık alarmını, saha personeline anlık mesaj olarak ileten erken uyarı sistemi oluşturulmuştur. Önerilen sistemde saha personeli fiziksel olarak baz istasyonu konumuna gitmeden uzaktaki istasyonlara erişebilmekte ve arızalar oluşturulan bir alarmla otomatik olarak saha personeline iletilmektedir. Oluşturulan sistem baz istasyonunda aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. Böylece istasyonda yüksek sıcaklık nedeniyle kesinti yaşanmasının önüne geçilmiştir. Uygulamanın geliştirilmesinde, donanım olarak Arduino Uno mikro denetleyici kartı, DHT11 sıcaklık ve nem sensörü kullanılmıştır. Kod geliştirme ortamı olarak Arduino IDE ve Python dili kullanılmıştır. Yüksek sıcaklık alarmı oluştuğunda alarm bilgisi, GSM modülüne ihtiyaç duymadan, Twilio uygulaması üzerinden WhatsApp bildirimleri şeklinde saha personeline başarılı şekilde gönderilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Twilio, Arduino, Baz İstasyonu, Sıcaklık, IoT 


Keywords: