BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Sevda ALBAYRAK, Canser GÜL, Hanifi ÇİNİCİ
AZ91 MG ALAŞIMINA SOĞUK GAZ DİNAMİK PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE YAPILAN ÇİNKO-ALÜMİNYUM OKSİT KAPLAMADA ALÜMİNYUM EKLENMESİNİN KOROZYON DAYANIMINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Magnezyum ve alaşımları farklı sektörlerde kullanım alanı olan ve “hafif malzemeler” olarak nitelendirilen yapı malzemeleri grubunda yer alan alaşımlardır. AZ91 Magnezyum alaşımları bünyesindeki alüminyum ve çinkonun etkisiyle magnezyum alaşımları içinde en yüksek korozyon dayanımına sahip alaşım gruplarındandır. Fakat diğer magnezyum alaşımlarına göre daha yüksek olsa da, 1,8 g/cm3 ile özgül ağırlık bakımından en yakın rakibi alüminyuma (2,7 g/cm3) göre korozyon dayanımları ve mekanik özellikleri daha düşük kalmaktadır. Magnezyum ve alaşımlarının korozyon özellikleri koruyucu kaplama uygulamaları ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Gerçekleştirilen çalışmada soğuk dinamik gaz püskürtme yöntemi kullanılarak, AZ91 Magnezyum alaşım altlıklar yüzeyine çinko-alüminyum oksit kaplamalar gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kaplama tozlarının ticari isimleri DYMET K-20-11 ve DYMET K-00-11 şeklinde sıralanabilir. Altlık malzemeler önce kumlama yöntemi ile pürüzlendirilmiş ve sonrasında 500 ºC sıcaklıkta N2 atmosferi altında 6 g/dk toz besleme hızı ile püskürtülmüştür. Farklı içerikli tozlarla kaplanmış ve kaplanmamış numunelerin morfolojik analizleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiş, Kaplama kalınlıkları kesitten alınan SEM görüntüleri ile ölçülmüştür. Ayrıca korozyon dayanımının incelenmesi için açık devre potansiyelleri ölçülmüş, elektrokimyasal potansiyodinamik korozyon testleri yapılmıştır. Çalışma sonucunda toz içinde alüminyum elementinin bulunması kaplama tutunmasını ve kalınlığını arttırmış ve ayrıca daha homojen bir kaplama yüzeyi sağlanmasına katkıda bulunmuştur. Ayrıca korozyon dayanımları karşılaştırıldığında alüminyum içerikli kaplamanın daha yüksek korozyon dayanımına sahip olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Soğuk Dinamik Gaz Püskürtme, AZ91 Mg alaşımı, Çinko, Alüminyum-Oksit, Korozyon 


Keywords: