BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gizem YALÇIN, Seda GÜRGEN AVŞAR, Uğur GÖKMEN, Sema Bilge OCAK
AZ91 MATRİSLİ VE SİC PARÇACIK TAKVİYELİ KOMPOZİT MALZEMELERİN RADYASYON ZIRHLAMA ÖZELLİKLERİ
 
: Bu çalışmada, Mg esaslı AZ91 matrisli ve sırasıyla %5, %10 ve %15 SiC takviyeli kompozit malzemeler toz metalurjisi yöntemiyle üretilmiş, sonrasında radyasyon zırhlama özelliğinin katkı malzemesi üzerindeki etkisi incelenerek en uygun malzeme seçimi yapılmıştır. Kompozit malzeme üretiminde kullanılan takviye elemanı ve matris tozları 3 boyutlu karıştırıcıda 30 dakika süreyle karıştırılmıştır. Karışım tozlar tek eksenli basınç altında yaklaşık 550 ºC sıcaklıkta ve 120 MPa basınç altında preslenerek toz metal blok numuneler elde edilmiştir. Üretimi tamamlanan karışım toz bloklar mikro yapı ve mekanik özelliklerinin incelenmesi amacıyla optik mikroskop, SEM ve EDS analizlerine tabi tutulmuştur. Bu malzemelerin radyasyon kalkan özellikleri Phy-x/PSD programı kullanılarak incelenmiştir. Programın sırasıyla alt ve üst enerji seviyelerinde (0,005 MeV ve 15 MeV) çalıştırılarak analiz edilecek malzemelerde meydana gelen absorpsiyon ve saçılmanın ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Yarı değerli katman (HVL), etkin atom numarası (Zeff) ve onuncu değerli katman (TVL) parametreleri incelenmiştir. En yüksek yoğunluk artışının %15 SiC takviyeli kompozit malzemede gerçekleştiği görülmüştür. Bu sebeple de hem gama hem de nötron kalkanı için en uygun malzemenin AZ91+%15 SiC kompozit malzeme olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Magnezyum Alaşımı, Gama Zırhlama, Toz Metalurjsi, Silisyum Karbür 


Keywords: