BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Abdulkadir MİŞELİ, Erhan Burak PANCAR, Aytuğ KUMANDAŞ
ATIK MOTOR YAĞININ POLİMER MODİFİYELİ BİTÜMLERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Asfalt kaplamaların performansının arttırılması amacıyla karışım içerisindeki bitümün polimerler ile modifiye edilmesi uzun yıllardan beri kullanılmakta olan bir tekniktir. Stiren-Bütadien-Stiren (SBS) ve reaktif etilen terpolimeri (RET, Elvaloy RET) bitüm modifikasyonunda yaygın olarak kullanılan polimerlerdendir. Öte yandan, özellikle atık malzemelerin asfalt kaplamalarda kullanımı sürdürülebilir çevre ve daha ekonomik kaplama inşası için gündeme gelmektedir. Atık motor yağları (AMY), birçok endüstride meydana gelmekte ve farklı alanlarda değerlendirilmektedir. Bu çalışmada ise AMY’lerin, polimer modifiyeli bitümler (SBS veya RET) ile birlikte kullanılmasının, bu bitümlerin fiziksel özellikleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu doğrultuda, %3.8 SBS ve %1.3 RET modifiyeli bitümlere %2, 4 ve 6 oranlarında AMY eklenerek kompozit modifiyeli bitüm numuneleri hazırlanmıştır. Bunlara, penetrasyon, yumuşama noktası ve elastik geri kazanım deneyleri uygulanarak fiziksel özellikleri incelenmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, AMY ilavesinin hem SBS modifiyeli bitümün hem de RET modifiyeli bitümün penetrasyon değerlerini arttırdığı, yumuşama noktası değerlerini ise azalttığı gözlemlenmiştir. Bu durum, AMY ilavesinin diğer yağ türlerinde (bitkisel atık yağ, atık kızartma yağı vs.) olduğu gibi bitümün fiziksel özelliklerinde bir yumuşama etkisi gösterdiğini ifade etmektedir. Buna ilaveten, yapılan elastik geri kazanım deneyi sonuçlarında, AMY ilavesinin polimer modifiyeli bitümlerin elastik geri kazanım yüzdelerinde bir düşüş meydana getirdiği belirlenmiştir. Bu durum ise, AMY ilavesi ile polimer modifiyeli bitümlerin elastiklik özelliklerinin negatif yönde etkilendiğini belirtmektedir.

Anahtar Kelimeler: Atık motor yağı, Bitüm, Bitüm modifikasyonu, Reaktif etilen terpolimeri, Stiren-Bütadien-Stiren. 


Keywords: