BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ömer ŞENGÜl, Menderes KAM
AMBAR KAPAK AÇMA VİNÇ KANCASININ ANALİTİK ANALİZİ
 
Ülkemiz üç tarafı denizlerle kaplı olması ve önemli ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı uluslararası yük taşımacılığında çok ilerleme kat etmiştir. Gemiler aracılığıyla yapılan deniz ticaretinde gemi içindeki ambarlar da büyük önem taşımaktadır. Deniz taşımacılığında havanın olumsuz şartlarından dolayı bu ambarların kapaklarının uygun şekilde imalatı ve gemilere de monte edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, ülkelerarası oldukça önem taşıyan denizyolu taşımacılığı için kullanılan, istif tipi ambar kapaklarının açılıp kapatılması için kullanılan özel vinçler için tasarlanmış kancalarının bilgisayar destekli tasarımı (BDT) yapılmıştır. Tasarımı ve imalatı yapılacak olan bu özel vinç kancaları için uygun tasarım programları ve malzeme literatür çalışmaları yapılmıştır, bu tasarımın modellenmesinde, SOLIDWORKS2020 yazılım programı kullanılmıştır. Kancanın vinç ile montajı cıvata ve pim bağlantıları yardımı ile yapılmıştır. Bu bağlantı elemanları sayesinde kullanım yeri ve çevre koşullarından kaynaklanan korozyon olayları da önlenmiş olarak daha güvenilir ve dayanıklı bir sistem yapılmıştır. Statik yükleme koşullarında ambar kapak ağırlıkları dikkate alınarak bir kancaya standart olarak yük uygulaması yapılarak analitik analiz hesaplamalarında kullanılmıştır. Kanca malzemesi olarak St37 yapı çeliği verileri kullanılmıştır. Kancanın yükleme boşaltma esnasında meydana gelen gerilmeler saptanmıştır ve buralarda oluşan gerilme değerleri sayısal olarak hesaplanmıştır. Bu mukavemet hesaplamalarının sonuçlarına göre tasarımda iyileştirmeler yapılmıştır. Ambar kapağı stoklama portal vinç kancaları için özel tasarım ve mukavemet değerlerindeki gelişmeler sonucunda tasarımın standartlaştırılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanca, Tasarım ve Modelleme, Yapı Çeliği, Mukavemet Hesaplamaları 


Keywords: