BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali AVCI, Ayşegül AKDOĞAN EKER
ALKALİ İYİLEŞTİRMENİN KETEN LİFİNİN MORFOLOJİSİNE ETKİSİ
 
Doğal lif takviyeli kompozitlerin uçak, otomotiv, ambalaj, mobilya ve inşaat sektörlerinde kullanımı her geçen gün artmaktadır. Son yıllarda özellikle, otomobillerde kapı içi panellerde, çıta koruma paneli, tavan döşemesi, gösterge paneli, bagaj kapağı panelleri gibi muhtelif yerlerde tercih edilmektedirler. Doğal lifler düşük yoğunlukları ekonomiklikleri, yüksek spesifik dayanımları, yüksek elastiklik modülüne sahip olmaları ve biyo bozunur özelliklerinden dolayı kompozit malzeme yapımında takviye elemanı olarak kullanılmaktadırlar. Doğal lifler geri dönüştürülebilir ve yakılarak herhangi bir atık bırakmadan ısıl enerji elde edilebilir. Doğal liflerin sahip oldukları bu avantajlar ve son yıllarda uluslararası katı düzenlemeler ile birlikte, otomotiv sanayisinde düşük CO2 emisyon seviyelerinin aranması ve otomotiv parçalarında %95 oranında geri dönüştürülebilirlik gibi hedefler ortaya atılmışı sonucu daha geniş uygulama alanı bulmuştur. Su tutma ve lif matris ara yüzey bağı uyumsuzluğu gibi olumsuzlukların giderilebilmesi için doğal liflerin yüzeyleri kimyasal işlemlere tabi tutularak hem matris takviye bağı güçlendirilir hem de lifin dayanımı artırılmış olur. Çalışmada, keten lif takviyeli doğal kompozitlerde alkali kimyasal işlemin keten lif morfolojisine etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla, giyotin ile 5-10 cm boyutlarında kesilen keten lifleri ağırlıkça %3, %5 ve %10 oranında sodyum hidroksit (NaOH) çözeltisinde 3 saat süre farklı sıcaklıklarda alkali işlemine tabi tutulmuştur. Alkali işlemi sonrasında, keten liflerinin yüzey morfolojisi taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile incelenmiş ve sıcaklık değişimine bağlı olarak optimum alkali oranı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Lifler, Alkali İşlemi, Plastik Matrisli Kompozitler 


Keywords: