BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğçe TURAN ABİ
AL5082 ALAŞIMLI VE AL6082-T6 ALAŞIMLI SAC LEVHALARIN ŞEKİLLENDİRME DAVRANIŞININ İNCELENMESİ
 
Petrol türevi yakıtların endüstri devrimiyle başlayarak her geçen gün azalıyor olması sınırlı olan bu enerji kaynağının daha etkin kullanılma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu yakıt türüne tamamıyla bağımlı olan otomotiv sektörünün CO2 emisyonuyla global ısınmaya olan katkısı da göz önüne alındığında hükümetlerin ve dünya çapındaki bazı organizasyonların getirdiği ulusal ve uluslararası düzenlemeler otomotiv sektöründe ilk ve en başlıca önlem olarak araçların ağırlıklarının hafifletilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla, başta Kuzey Amerika ve Avrupa’daki otomotiv üreticileri olmak üzere, firmalar tasarımlarında daha hafif metallerin kullanımını öne çıkarmıştır. Alüminyum ve alaşımları bu amaca hizmet edecek en uygun malzemedir. Döküm parçalarının yanı sıra levha ürünleri de, özellikle kaporta başta olmak üzere, yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Alüminyum doğru kullanıldığında optimum ağırlıkla maksimum dayanıklılığı kullanıcılarına sunmaktadır. Bu sebeple alüminyum kullanımı bir aracın birçok parçasında kaçınılmaz hale gelmiş ve artarak devam etmektedir. Çalışmada U form veren dik duvarlı prototip bir kalıpta 5082 al alaşımlı ve 6082-T6 alaşımlı sac levhaya oda koşullarında ve kriyojenik şartlarda form verilmesi çalışılmıştır. Atölye şartlarında yapılan tüm denemeler, autoform ortamında da analiz edilerek; reel ile sanal sonuçların kıyası yapılmış, analiz programının Alüminyum alaşımları konusunda doğruluğu incelenmiştir. Tüm denemeler tamamlandıktan sonra iki AL serisi farkları ve aynı zamanda oda koşulları ve kriyo şartların sonuçları değerlendirilmiştir. ORCID NO: 0000-0002-2685-5424

Anahtar Kelimeler: AL, Şekillendirme, kriyojenik,5082, 6082-T6 


Keywords: