BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eren YILDIZ, M.Taylan DAŞ
AKILLI KORSE İLE POSTÜR UYARI SİSTEMİ
 
Bu çalışmamızda, skolyoz hastalığı başta olmak üzere birçok omurga hastalıkları için kullanıcıda kas hafızası oluşturmayı hedefleyen akıllı bir korsenin prototipi tasarlanmış ve denenmiştir. Teknolojinin ilerlemesi ve kullanım kolaylığının kullanıcıya sağlanmasıyla birlikte giyilebilir akıllı cihazlar yaygınlaşmakta ve bu sayede birçok hastalık daha kolay gözlemlenmekte ve tedavi edilebilmektedir. Çalışmanın amacı kullanıcıyı yanlış postürde farklı şekillerde uyararak kendisine doğru postürde durma alışkanlığını kazandırmayı hedeflemektedir. Tasarladığımız akıllı korse prototipinde bir adet flex sensör ve sensörden gelen veriyi okumak için Arduino Nano ve sisteme gerekeli olan enerjiyi sağlamak için 9V değerinde kare pil tercih ettik. Kullanıcıyı sesli olarak uyarabilmek için iki omuz başında sol ve sağda olmak üzere iki adet buzzer yerleştirdik ve bu sayede kullanıcıya postürünü düzeltmek için sesli bir uyarı vermek hedeflendi. Eş zamanlı olarak bel bölgesinin soluna ve sağına birer adet titreşim motoru yerleştirerek kullanıcıya titreşimle de uyarı verilmesi sağlanmıştır. Tasarlanan prototip akıllı korse, postür bozulduğunda kullanıcıyı üzerinde bulunan uyarı sistemiyle uyararak, doğru pozisyona gelene kadar uyarı vermektedir. Prototip olarak yapılan akıllı korse iki saat boyunca 25 yaşında erkek kullanıcı üzerinde denenmiş ve kişinin olması gereken postürde elde edilen değerin 442 olduğu belirlenmiştir. Belirlenen değerin kişi tarafından bozulduğu durumlarda anlık olarak titreşim ve ses ile başarılı bir şekilde uyarılarak kişinin yanlış postürünü düzelttiği gözlemlenmiştir. Çalışmanın bir sonraki aşamasında farklı yaş grubu ve cinsiyetteki kişilerde ölçümler alınarak bir uygulama içerisinde otururken veya ayakta veriler toplanıp analiz edilecektir.

Anahtar Kelimeler: Giyilebilir Teknoloji , Akıllı Korse, Postür Düzeltme 


Keywords: