BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duran Arif GÖÇER
AĞIR VASITA KOMPRESÖR TEST SİSTEMLERİNDE ENDÜSTRİ 4.0 TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILMASI VE VERİLERİN YÖNETİMİ
 
Endüstri 4.0, Üretimde makinelerin rol oynadığı ve ürünlerden gerçek zamanlı olarak bilgilerin depolanıp şekillendirildiği sistemin bütünüdür. İş süreçleri bilimsel metotlara dayalı olarak yönetilir. Nesnelerin interneti, Büyük Veri ve makinalar arası iletişim teknolojilerinin kullanılması ile endüstri 4,0 ‘ın yapısı oluşmaktadır. Yöntem sayesinde ürünlere ait tüm datalar belirli bir alanda depolanıp algoritmalar ile işlenecektir ve büyük veri analitiği yoluyla veriler anlamlı hale getirilerek üretim süreçlerinin kurgulandığı bir Akıllı Üretim altyapısı oluşturulacaktır. Bu çalışmada, YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SAN. A. Ş. firmasında ağır vasıta hava kompresörü seri üretim hattına uygun şekilde kurulan test sistemlerinde test edilen kompresörlerin veri takibi ve analizi üzerine bir Endüstri 4.0 uygulaması yapılmıştır. Test aşamasında kompresörler için kritik değerler olan basınç, güç, debi, yağ basıncı, doldurma süresi ve sızdırmazlık verileri otomatik olarak K-Means algoritması ile incelenmektedir. Otomatik olarak güncellenen kritik set değerlerine göre ürün onay-red durumu otomatik olarak gerçekleşmektedir. Veri kümesi oluşturma aşamasında ilk değer karşılaştırmaları için kritik değerlere ait max.-min. set aralıkları manuel kaydedilip veri kümesinin oluşması sağlanmıştır. Veri kümesi her bir kompresör için birbirinden bağımsız set değerlerine göre oluşmaktadır. Test cihazında oluşturulan algoritma kapsamında, sistem iş emri ile eşleşecek şekilde tasarlanmıştır. Test sisteminden toplanan değerler veri madenciliği(k-means) yöntemlerini kullanmak için veritabanında kaydedilmiştir. Test sistemindeki verilerin ve sürecin izlenebilmesi amacı ile PLC-C#-SQL haberleşme sistemi kullanılmıştır. Verilerin izlenmesindeki amaç ise veri kümesi oluşturulması ile muhtemel arızaları teşhis etmektir. Sistemde kullanılan algoritma sayesinde personel kaynaklı hataların önüne geçilecektir. Aynı zamanda veriler bulut sisteminde depolanarak müşteri ile paylaşılabilecektir. ORCID NO: 0000-0002-2215-1542

Anahtar Kelimeler: Ağır Vasıta Hava Kompresörü, Arıza Teşhisi, Endüstri 4.0, Kestirimci Bakım, Otomasyon, PLC Kontrolcü, Test Sistemi 


Keywords: