BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Handan ADIBELLİ
AFRP VE TWGFRP SARGILI BETONLARIN DAYANIMI
 
Bu çalışmada eksenel basınca etkisi altında olan FRP sargılı betonların dayanımı deneysel olarak incelenmiştir. Çalışmada ortalama dayanımları 20Mpa, 50Mpa,75Mpa olmak üzere üç faklı beton dayanımı, AFRP (aramid liflerle güçlendirilmiş polimer)kumaş, TWGFRP (twill cam liflerle güçlendirilmiş polimer) kumaş olmak üzere iki farklı FRP kumaş türü ve 1 ve 2 kat olmak üzere iki farklı tabaka sayısı kullanılmıştır. Üç farklı beton sınıfında üretilen 150x300mm standart silindir beton numuneler bir gün oda sıcaklığında bekletildikten sonra kür havuzun a konularak 28 günlük küre tabi tutulmuşlardır. Elyaf kumaşlar 130mm bindirme boyu göz önüne alınarak 300x600mm ölçülerinde kesilerek hazırlanmıştır. Her bir dayanıma ait beton numunelerden üçer adedi referans numune olarak ayrılmıştır. Kalan numunelerin her bir beton sınıfından üçer adet olmak üzere toplamda 9 adedi AFRP kumaş ile tek kat 9 adedi ise iki kat olarak sarılmıştır. Kalan 18 numunenin 9 adedi TWGRP kumaş ile tek kat 9 adedi ise TWGRP ile iki kat sarılmıştır. Sarım işleminde çift bileşenli epoksi kullanılmıştır. Hazırlanan numuneler 500 tonluk basınç presinde eksenel basınç altında test edilerek yük deformasyon değerleri belirlenmiştir. Buna bağlı olarak eksenel basınç dayanımları belirlenmiştir. Deney sonuçları sargının dayanım arttırdığını ancak bu artışın tabaka sayısı, beton dayanımı ve FRP türüne bağlı olarak değiştiğini göstermiştir. AFRP sargılı numuneler TWGFRP sargılı numunelerden daha iyi bir davranış göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: FRP, sargı, beton, basınç, dayanım 


Keywords: