BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mustafa ELEGELMEZ
ABSORBSİYONLU SOĞUTMA SİSTEMİ İLE ÇALIŞAN BİR MİNİBARIN REZİSTANS SEÇİMİNE BAĞLI ENERJİ ANALİZİ
 
Enerji verimliliğinin günümüzde çok önem arz etmesi ile soğutucu ürünlerde yapılacak performans iyileştirmeleri bir o kadar değerli duruma gelmiştir. 1 Aralık 2019 Avrupa Birliği komisyonu tarafından yayınlanan ve 1 Mart 2021 de başlayan sonrasında ise 1 Mart 2024 de devreye girecek olan “EcoDesign” yönetmeliğinde istenen asgari Enerji Verimliği Endeksi (EEI) sebebi ile birçok soğutucu ürün imal eden firmaya performans iyileştirmesi yapması için yol göstermektedir. Daha çok turizm ve konaklama sektöründe tercih edilen absorbsiyonlu soğutma sistemi ile çalışan minibarların enerji tüketim değerleri çok yüksek değildir fakat çok sessiz çalışabildiği için öncelikli tercih sebebi olan bu soğutma sistemlerinde yapılacak iyileştirmeler daha da değerli hale gelmiştir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmada tek etkili absorbsiyonlu soğutma sistemi ile çalışan bir minibarda rezistansın etki ettiği pompa sıcaklığına göre rezistans seçimi yapılmıştır. İncelenen minibarda soğutucu akışkan olarak amonyak, soğurucu akışkan olarak su, basınç dengeleyici olarak helyum gazı tercih edilmiştir. Deney düzeneği olarak tercih edilen minibar soğutma sisteminin rezistansın bağlandığı pompa bölgesinden proplar yardımı ile ölçümler yapılmış ve sonuçlar bilgisayar ortamında kayıt altına alınmıştır. Amonyak ve suyun ayrışma sıcaklığı dikkate alınarak A, B ve C rezistansları ile yapılan deneysel ölçümler sonucunda bazı rezistanslarda ulaşılan sıcaklıklarının hedeflenen sıcaklıktan fazla olduğu tespit edilmiştir. Test edilen rezistanslardan birinde ulaşılan sıcaklığın hedef sıcaklığa daha yakın ve sistemin enerji verimliliği açısından daha uygun olduğu hesaplanmıştır. ORCID NO: 0000-0003-1716-1778

Anahtar Kelimeler: Absorbsiyonlu Soğutma Sistemi, Minibar, Rezistans 


Keywords: