BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Senai YALÇINKAYA, Kamal Eddin ISMAEIL
5LX52 PETROL BORU HATTINDA MALZEME YÜZEYİNİN KAPLAMA YÖNTEMİYLE KOROZYON ETKİLERİNİ İNCELENMESİ
 
Petrol, dünyada milyonlarca yıl önce oluşmuş bir enerji türüdür. Dünyanın ihtiyaçların karşılamasında önemli bir yer kapsamaktadır. Bu gerçekler petrolü dünyada en fazla tüketilen enerji türleri konumuna getirmiştir. Petrol dünyanın enerji kaynağı günümüze kadar insanın vazgeçilmezlerden biri olmuştur. Petrol endüstrisinde, ham petrolün üretimi, taşıma ve işlenmesi sırasında boru hatlarına petrol pompalandığında basınç ve aşınmalar nedeni ile birçok potansiyel risk ve sorun ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu problemler petrol endüstrisindeki çalışmalarda çözülmeye çalışılıyor, ancak bunlardan bazıları çok karmaşık ve zor bir sorun haline gelmiştir. Petrolü üretim sahalarından rafinaj istasyonuna taşınan ham petrol boru hatlarında korozyon oluşumu yaygındır. Bu sorunda, ham petrol bileşenlerinin çokluğu ve karmaşıklığı nedeniyle petrol endüstrisindeki en karmaşık sorunlardan biri olarak kabul edilir. Çünkü; korozyon problemin nedenlerini ve etkilerini açıklamayı zorlaştırır. Bu deneysel çalışmada, Petrol sahalarındaki karakteristik boru hatlarında yaygın olarak kullanılan 5LX52 boru malzeme yüzeyine kaplama yöntemleri uygulanarak Korozyon etkilerinin elektrokimyasal metotlarla araştırılması hususunda deneysel uygulama yapılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen veilerin karşılaştırmaları yapıldı. Farklı kaplama yöntemleri kullanıldı. Kaplama Epoksi kaplaması ve Poliüreten Kaplaması yapıldı. Çalışmada önce numuneleri iki ayro kaplama ymalzemesi ile kaplanıldı. Sonra kaplanan numuneler yere gömüldü. Daha sonra poliüreten kaplaması, numuneler temizlendı, kurutma işlemi tabi tuttuldu. sonra epoksi elyaflarla korunacak şekilde muhafaza altına alındı, numuneler sertleştirildikten sonra, poliüreten bantlarla sarıldı.Bunun nedeni aralarındaki hava boşlukları önlemek için her taraf bastırıldı. İşlemlerden sonra Ölçme işlemleri Yapıldı. Ölçme sonucunda deneysel çalışmayı karşılaştırarak elde edilen sonuçlar karşılaştırıldı. Epoksi kaplaması koruma oranı poliüreten +epoksi kaplamasına göre daha düşüktür. Ancak epoksi + poliüreten kaplaması daha güclüdür. Deney sonucunda bu durum epoksi+ poliüreten kaplamasının korozyona karşı daha dirençli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Poliüreten kaplama, Epoksi kaplama, 5LX52 Numuneler, Petrol boru hattı. 


Keywords: