BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Semih ATA, Mustafa DERELİ
3D YAZICI MALZEMESİ OLARAK BETON VE BİLEŞENLERİNİ KULLANARAK YAPI ÜRETİMİ
 
Geleceğin sürdürülebilir konutlarının 3D baskı yöntemi ile yapılması ve bu yöntemde kullanılan beton içerikli malzemelerin nasıl kullanılabileceği çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 3D yazıcı ile herhangi bir ürünün üç boyutlu olarak üretilmesi birçok alanda kullanılmasının önünü açmıştır. 3D yazıcı geri dönüştürülmüş plastikten işlevsel bir protez kol, canlı dokulardan yapay organ, karmaşık şemalı makine parçaları, sanatsal ve tasarım ürünlerini ve daha birçok ürünü yazdırmayı mümkün kılmıştır. Mimarlık alanında tasarım ürünü yapıların ölçekli modellerinin yapılmasında da yaygın kullanılmaktadır. 3D yazıcıların bu gelişimi mimaride sadece üç boyutlu küçük ölçekli modelleme değil yapı üretim sürecinde de kullanılabileceğini göstermiştir. Bu bağlamda geçmişten günümüze değişimler gösteren 3D baskı yöntemleri, günümüzde büyük ölçekli yapı üretimi ve endüstriyel üretim maksatlı alanlarda kullanılmaya başlamıştır. Bu başlangıcın gelecek yapım teknolojisi ve ihtiyaçları hakkında nasıl yön verebileceğini, bu yeni teknolojinin gerekliliklerini, olumlu-olumsuz yönlerini ve ardından da günümüzde gelişen 3D yapı yapma eyleminde kullanılan yazıcı malzemeleri özelinde beton- harç bileşenleri hakkında araştırmalar çalışma kapsamında ele alınmıştır. Henüz gelişmekte olan üç boyutlu yazıcı ile beton yazdırma konularında deneysel çalışmaların yeterince olmadığı, kendine özel bir üretim standardı ve test metotlarının geliştirilmesi gereken bir alan olduğu görülmüştür. Üç boyutlu yazıcı ile zorlu ortam koşulunda, dondurucu soğuklarda, yapı üretiminde insanın fiziki rolünün mümkün olmadığı coğrafyalarda hatta uzayda bile yapım sürecinin olabileceği yönünde geleceğe dair çıkarımlar yapıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır. ORCID NO: 0000-0003-4678-873X

Anahtar Kelimeler: 3D Yazıcı, 3D Yapım Teknolojisi, 3D Yazıcı Betonu, 3D Baskı Harcı, Katmanlı Yapı İmalatı 


Keywords: